Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56581
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Облік і оподаткування у галузях економіки»
Authors: Афанас’єва, Інна Іванівна
Keywords: облік
оподаткування
аудит
економіка
робоча програма
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Місце навчальної дисципліни. Облік і оподаткування в галузях економіки є важливою складовою частиною комплексу дисциплін професійної підготовки, вивчення якої дозволить розширити та сформувати цілісну систему знань про особливості обліку та оподаткування на підприємствах різних галузей економіки. Метою викладання навчальної дисципліни «Облік і оподаткування у галузях економіки» є формування системи знань з підготовки облікової інформації для прийняття ефективних управлінських рішень на різних рівнях та видах економічної діяльності.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Облік і оподаткування у галузях економіки» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56581
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП Облік і опопдаткування у галузях.pdfробоча програма630.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.