Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56509
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Управлінський облік»
Authors: Афанас’єва, Інна Іванівна
Keywords: облік
управлінський облік
робоча програма
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі обліку, аудиту, контролю, аналізу, оподаткування. Метою викладання дисципліни «Управлінський облік» є оволодіння здобувачами вищої освіти базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок із організації та ведення управлінського обліку, підготовки інформації про діяльність суб’єкта господарювання та її використання для прийняття управлінських рішень.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Управлінський облік» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56509
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП _Управлінський облік.pdfробоча програма798.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.