Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56336
Title: Соціальні мережі як сучасний інструмент просування
Other Titles: Social networks as a modern tool of promotion
Authors: Ярмолюк, Олексій Ярославович
Yarmoliuk, Oleksii
Фісун, Юлія Володимирівна
Fisun, Iuliia
Шаповалова, Анастасія Андріївна
Shapovalova, Anastasiia
Keywords: інтернет-маркетинг
соціальні мережі
комунікації
контент
цільова аудиторія
internet marketing
social networks
communications
content
target audience
Issue Date: 2020
Publisher: Міжнародний університет фінансів
Citation: Ярмолюк О.Я., Фісун Ю.В., Шаповалова А.А. Соціальні мережі як сучасний інструмент просування // Підприємництво та інновації / Міжнародний університет фінансів. - Київ, 2020. - Вип. № 11-2. - С. 62-65
Abstract: Розвиток інформаційних технологій приводить до того, що в останнє десятиліття простежується чітка тенденція до якісної зміни способу сприйняття навколишнього світу і комунікації людей. Крім особистих сторінок у соціальних мережах, із кожним роком з'являється все більше публічних корпоративних сторінок. Для компаній соціальні платформи є незамінним інструментом для вибудовування відносин з аудиторією. У цій статті розглядається можливість корпоративного маркетингу в соціальних мережах, переваги і недоліки подібного каналу комунікації компанії з клієнтами.
The development of information technologies leads to the fact that in the last decade there is a clear trend towards a qualitative change in the way people perceive the world around them and communicate. In addition to personal pages in social networks, more and more public corporate pages appear every year. For companies, social platforms are an indispensable tool for building relationships with the audience. This article considers the possibility of corporate marketing in social networks, the advantages and disadvantages of such a channel of communication between the company and its customers.
Description: Соціальні мережі вже досить давно належать до числа найбільш популярних платформ в Інтернеті. Подібні майданчики збирають величезну кількість людей і для багатьох є альтернативою радіо, телебаченню, друкованим виданням. Їх щодня відвідують мільйони користувачів, які шукають спілкування, розваг та інформації. Це величезна аудиторія, яка, до того ж, зазвичай є зацікавленою у нових товарах та послугах. Не використовувати маркетологам цю аудиторію для розвитку бізнесу просто неможливо. Тому сьогодні величезною популярністю користується просування в соціальних мережах. Соціальні медіа надають широкі можливості для просування брендів, слугують ефективним каналом цільового трафіку. Але щоб використовувати величезний потенціал SMM повною мірою, потрібно розробити чітку стратегію присутності компанії на медіамайданчиках. Social networks have long been among the most popular platforms on the Internet. Similar platforms gather a huge number of people and for many are an alternative to radio, television, and print publications. They are visited daily by millions of users looking for communication, entertainment and information. This is a huge audience, which, moreover, is usually interested in new products and services. Do not use it is simply impossible for marketers to have this audience for business development. That is why it is so popular today uses promotion in social networks. Social media provides ample opportunities for promotion brands, serve as an effective channel of targeted traffic. But to use the huge potential of SMM fully, you need to develop a clear strategy for the company's presence on media platforms.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56336
Appears in Collections:Матеріали конференцій, тези, статті кафедри маркетингуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.