Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56213
Title: Movement technique and its importance for the process of learning the table tennis game of students of higher education institutions
Other Titles: Техніка рухів та її значення для процесу навчання гри в настільний теніс студентів вищих навчальних закладів
Authors: Chichenova, O.M.
Novikova, I.V.
Ganul, O.V.
Чеченова, О.М.
Новікова, І.В.
Ганул, О.В.
Keywords: students
movement technique
table tennis
physical fitness
motor memory
professional player
студенти
техніка рухів
настільний теніс
фізична підготовленість
рухова пам’ять
професійний гравець
Issue Date: 17-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Chichenova O.M., Novikova I.V., Ganul O.V. Movement technique and its importance for the process of learning the table tennis game of students of higher education institutions // Physical education in the context of modern education: abstracts of XVI International Scientific and Methodological Conference. - National Aviation University. - Kyiv, 2021. - P. 12 - 15.
Abstract: Learning the technique of moving in table tennis is the foundation for creating the future style of play of the student, improving his physical fitness and a sustainable attitude to the chosen sport. The rapid change of game situations requires an immediate decision on the optimal distribution of effort in movement, the location of the player in the appropriate zone and a certain starting position. As the pace of the ball accelerates, qualities such as speed, "explosiveness", starting acceleration, motor memory, timeliness and accuracy of movement become important. Today, the debate between modern table tennis experts over the superiority of training, or the successful execution of a technical stroke, or the optimal movement, is open to discussion. Prominent world champion in table tennis Ichiro Ogimura stressed that: "Speed of the hand is a very important quality in table tennis, but the speed of the feet is even more important." All movements during the game must adhere to the principle of rationality. Decisions and appropriate movements should be made as soon as possible between strikes, not during its execution. A professional player is always in the right place, without making seemingly significant efforts, because his movements, between a series of strokes, are performed perfectly, on time and the spectators watching the match are invisible.
Навчання техніці пересування в настільному тенісі є основою для формування майбутнього стилю гри учня, підвищення його фізичної підготовленості та сталого ставлення до обраного виду спорту. Швидка зміна ігрових ситуацій вимагає негайного прийняття рішення щодо оптимального розподілу зусиль у русі, розташування гравця у відповідній зоні та певної вихідної позиції. З прискоренням темпу м'яча важливі такі якості, як швидкість, «вибуховість», стартове прискорення, рухова пам'ять, своєчасність і точність рухів. Сьогодні суперечка між сучасними фахівцями з настільного тенісу про перевагу тренування, успішне виконання технічного удару чи оптимальний рух є відкритою для дискусії. Видатний чемпіон світу з настільного тенісу Ічіро Огімура підкреслив, що: «Швидкість руки є дуже важливою якістю в настільному тенісі, але швидкість ніг ще важливіша». Всі рухи під час гри повинні відповідати принципу раціональності. Рішення та відповідні рухи повинні прийматися якнайшвидше між ударами, а не під час їх виконання. Професійний гравець завжди знаходиться в потрібному місці, не докладаючи, здавалося б, значних зусиль, тому що його рухи, між серіями ударів, виконуються ідеально, вчасно і глядачі, які спостерігають за матчем, непомітні.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56213
Appears in Collections:XVI Міжнародна науково-методична конференція Фізичне виховання у контексті сучасної освіти (2021)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.