Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56199
Title: Проблема інтегративних зв’язків фізичної і тренажерної підготовки в системі професійної підготовки майбутніх пілотів
Authors: Фурдуй, Я.О.
Keywords: проблема
фізична підготовка
тренажерна підготовка
інтерактивні зв'язки
професійна підготовка
майбутні пілоти
Issue Date: 17-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Фурдуй Я.О. Проблема інтегративних зв’язків фізичної і тренажерної підготовки в системі професійної підготовки майбутніх пілотів // Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: тези доповідей XVI Міжнародної науково-методичної конференції. - Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 144 - 148.
Abstract: Сучасне світобачення ґрунтується на знанні про взаємодії в системі «природа-людина», а також інтегрально відображає світ і об’єктивні зв’язки в ньому. Методологічними передумовами формування природничо-наукового знання нині слугує вчення про єдність природи і людини, а також системно-цілісний підхід до аналізу будь-якого феномену природи і людської діяльності. Процеси перетворень, що відбуваються в суспільстві, вимагають від вчителів і викладачів переорієнтації свідомості і професійної діяльності на реалізацію інтегративних зв’язків в процесі навчання. Використання розвинених освітніх систем, і тих, які ще знаходяться в стані розвитку, можливе у разі готовності до роботи в їх умовах усіх учасників педагогічного процесу: учнів, вчителів і викладачів. Для цього потрібна велика попередня робота по розробці нових принципів, методів, прийомів і технологій, підготовка нових учбових планів, програм, навчально-методичних посібників
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56199
Appears in Collections:XVI Міжнародна науково-методична конференція Фізичне виховання у контексті сучасної освіти (2021)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.