Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56113
Title: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ МЕТОДАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ
Authors: Гебрин-Байди, Лілія Василівна
Keywords: аерокосмічні методи, дистанційне зондування Землі, спектральні характеристики, мультиспектральні знімки, ґрунти, гумус, кореляція, лінійні залежності
Issue Date: Sep-2017
Publisher: http://www.geology.com.ua/UK/geoinformatika-2017-363-75-76/
Abstract: У процесі аналізу сучасної системи проведення моніторингу на землях сільськогосподарського призначення визначено основні чинники, що впливають на зниження родючості ґрунтів. Обґрунтовано доцільність застосування методів дистанційного зондування Землі для визначення та оцінювання показників родючості ґрунту. Досліджено рівень наявності зв’язку між спектральною енергетичною яскравістю ґрунту і вмістом гумусу на основі статистичної залежності, визначено значущість такого зв’язку. Розглянуто чинники, що впливають на спектральну яскравість ґрунту у різних діапазонах електромагнітного випромінювання. Виявлено статистичний лінійний регресійний зв’язок між спектральною яскравістю ґрунту та вмістом гумусу, визначеним наземними методами. На підставі обернених лінійних залежностей оцінено точність модельованого вмісту гумусу. Запропоновано нові моделі визначення та оцінювання вмісту гумусу на основі спектральних яскравостей та спектральних індексів видимого та інфрачервоного діапазонів електромагнітного випромінювання. В результаті обчислення середньоквадратичного відхилення фактичного вмісту гумусу від модельованого визначено найточніші моделі, що характеризуються мінімальними похибками.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56113
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)
Наукові статті викладачів кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
article.docxОсновна стаття12.68 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.