Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56009
Title: Космічні інформаційні технології в системі технологічної безпеки аграрної галузі
Other Titles: Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2015. - Вип. 1. - С. 180-188
Authors: Жаворонкова, Галина Василівна
Крачок, Людмила Ігорівна
Keywords: технологічна безпека
космічні інформаційні технології
аграрна галузь
Issue Date: Jan-2015
Publisher: Чернівецький торговельно-економічний інститут
Abstract: На сьогодні єдиним способом управління рентабельністю аграрного виробництва є впровадження новітніх технологій, які дозволяють з максимальною ефективністю використовувати наявні ресурси. Серед таких технологій варто виділити космічні інформаційні технології моніторингу навколишнього середовища. Космічні знімки надають інформацію про зміну оптичних властивостей поверхні ґрунту і характеризуються високою наочністю представлення даних. З їх допомогою можна зробити певні висновки про вміст поживних речовин у ґрунті, визначити чутливість посівів до вологості ґрунтового покриву, якість посівів у межах одного поля, які можуть використовуватись як вихідні дані для прогнозування їх урожайності.
Description: Бібліографічний список: 1. Грабак Н.Х. Основи ведення сільського господарства та охорона земель / Н.Х.Грабак , І.Н.Топіха, В.І.В’юн, В.М. Давиденко, С.М. Чмирь : навч. посіб. – К.: Професіонал, 2005. – 796 с. 2. Євсюков Т. Моніторинг особливо цінних земель із застосуванням технологій ДЗЗ та ГІС / Т. Євсюков, І. Опенько // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер. : Економіка АПК. – 2013. – №20 (2). – С. 231–242. 3. Земельний кодекс України : прийнятий 25.10.2001 р. №2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – №3-4. – Ст. 27. 4. Інноваційний розвиток агропромислового комплексу України: інформаційний посібник / [уклад. Р.І.Мала, В.В. Миронова, Н.В.Єремєєва]; Донецька обласна державна адміністрація, Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Відокремлений підрозділ «Донецький технікум Луганського національного аграрного університету» – Донецьк, 2012. – 65 с. 5. Михайлов С.И. Применения данных дистанционного зондирования Земли для решения задач в области сельскохозяйственного производства / С.И. Михайлов // Земля из космоса – наиболее эфективные решения. – 2011. – №9. – С. 17–23. 6. Тараріко О.Г. Використання космічних технологій в агропромисловому комплексі України / О.Г. Тараріко, О.В. Сиротенко, В.І. Волошин, Е.І. Бушуєв, О.І. Паршина, О.В. Греков // Вісник аграрної науки. – №7. – 2007. – С. 5–10. 7. Тимошенко Є. Точне землеробство та українські реалії / Є. Тимошенко // Агробізнес. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua/2010-06-11-12-53-22/548-07-07-11-40-56.html.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56009
ISSN: ISSN 2414-5831 (online)
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)
Наукові статті викладачів кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Космічні технології.docстаття93 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.