Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55970
Title: Psychophysiological State In Elite Wrestlers
Other Titles: Психофізіологічний стан елітних борців
Authors: Korobeynikov, G.
Korobeynikova, L.
Raab, M.
Korobeynikova, I.
Keywords: psychophysiological state
elite wrestlers
training process
problems
olympic sport
professional sport
psychophysiological functions
psychological abilities
психофізіологічний стан
елітні борци
тренувальний процес
проблеми
олімпійський спорт
професіональний спорт
психофізіологічні функції
психологічні здібності
Issue Date: 16-Jun-2022
Publisher: National Aviation University
Citation: Korobeynikov G., Korobeynikova L., Raab M., Korobeynikova I. Psychophysiological State In Elite Wrestlers // Physical education in the context of modern education: abstracts of XVII International Scientific and Methodological Conference. - National Aviation University. - Kyiv, 2022. - P. 7 - 8.
Abstract: The last ten years the personalization of training process of athlete is a main problem in Olympic and professional sport. There are new approaches of psychological, physiological, biochemical and genetics methods of study in sport practical are used. But one of the informative methods of study among athletes for correction of training process is psychophysiological tests. The psychophysiologcal methods of study include the psychological and physiological characteristics. The investigation of psychophysiologcal functions given the important information for building and correction of training process. The psychophysiological functions indicate the abilities of athlete to performance of special skills. Moreover, the psychophysiological state is characterized the level of functional and psychological reserves of organism of athlete. Moreover, the control for psychophysiological state in wrestlers may give the new information to coach about physiological and psychological abilities which may use in the correction of training process.
Останні десять років персоналізація тренувального процесу спортсмена є основною проблемою олімпійського та професійного спорту. Використовуються нові підходи психолого-фізіологічних, біохімічних і генетичних методів вивчення в спортивній практиці. Але одним із інформативних методів дослідження серед спортсменів для корекції тренувального процесу є психофізіологічні тести. Психофізіологічні методи дослідження включають психолого-фізіологічні характеристики. Дослідження психофізіологічних функцій дає важливу інформацію для побудови та корекції тренувального процесу. Психофізіологічні функції вказують на здатність спортсмена до виконання спеціальних навичок. Крім того, психофізіологічний стан характеризує рівень функціональних і психологічних резервів організму спортсмена. Крім того, контроль за психофізіологічним станом у борців може дати нову інформацію тренеру про фізіологічні та психологічні здібності, які можна використати в корекції тренувального процесу.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55970
Appears in Collections:XVII Міжнародна науково-методична конференція Фізичне виховання у контексті сучасної освіти (2022)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE IN ELITE WRESTLERS.pdf233.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.