Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55906
Title: Нагнітачі природного газу
Other Titles: Natural gas superchargers
Authors: Кулик, Микола Сергійович
Капітанчук, Костянтин Іванович
Андріїшин, Михайло Петрович
Kapitanchuk, Kostiantyn
Keywords: природний газ
магістральний газопровід
компресорна станція
нагнітач
natural gas
main gas pipeline
compressor station
supercharger
природный газ
магистральный газопровод
компрессорная станция
нагнетатель
Issue Date: 15-Feb-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Капітанчук, К.І. Нагнітачі природного газу: підручник / М.С. Кулик, К.І. Капітанчук, М.П. Андріїшин. – К.: НАУ, 2022. – 224 с.
Abstract: Підручник «Нагнітачі природного газу» представляє місце і роль відцентрових нагнітачів газотурбінних установок компресорних станцій в процесі транспорту природного газу магістральними газопроводами. Детально проаналізовано робочі та технологічні процеси в основних елементах і конструкцію відцентрових нагнітачів природного газу. Для фахівців нафтогазової галузі, студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Енергетичне машинобудування», а також може бути корисним працівникам науково-дослідних, конструкторських та інших організацій, що займаються проєктуванням і експлуатацією обладнання компресорних станцій магістральних газопроводів.
The textbook "Natural Gas Superchargers" presents the place and role of centrifugal superchargers of gas turbine units of compressor stations in the process of transporting natural gas by main gas pipelines. Working and technological processes in the main elements and the design of centrifugal superchargers of natural gas are analyzed in detail. For specialists in the oil and gas industry, students of higher educational institutions majoring in "Energy Engineering", as well as may be useful to employees of research, design and other organizations engaged in the design and operation of compressor stations of main gas pipelines.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55906
ISBN: 978-966-932-173-2
Appears in Collections:Монографії, підручники та навчальні посібники кафедри авіаційних двигунів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Верстка.pdf1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.