Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55648
Название: Педагогічний підхід до навчання волейболу студентів ЗВО на заняттях з фізичного виховання
Другие названия: Pedagogical approach to teaching volleyball to students of the physical education classes
Авторы: Хоміцька, В.М.
Гарнусова, Вікторія Вікторівна
Гулігас, А.Г.
Garnusova, Viktoriia
Guligas, Alla
Khomitskaya, V.N.
Ключевые слова: волейбол
навчання
студенти
техніка
прийом
volleyball
education
students
technics
reception
Дата публикации: 27-мая-2022
Издательство: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Библиографическое описание: Гарнусова В.В. Педагогічний підхід до навчання волейболу студентів ЗВО на заняттях з фізичного виховання / Хоміцька В.М., Гулігас А. Г. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. - Серія 15. - Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - (5(150). - С. 112-115.
Серия/номер: Серія 15;5 (150)
Краткий осмотр (реферат): Волейбол займає одне з провідних місць на заняттях з фізичної культури у закладах вищої освіти. Систематичні заняття волейболом сприяють формуванню здорового способу життя, мають різнобічний вплив на організм тих, що займаються та сприяють розвитку основних фізичних якостей - швидкості, спритності, витривалості, координації та сили. Навчання здійснюється за допомогою сприйняття та переробки відповідної інформації, а для якісного вивчення техніки потрібна точна інформація та її зрозуміле пояснення. Процес оволодіння технічними прийомами гри у волейбол підпорядковується закономірностям формування рухових навичок, тому при формуванні рухової навички розрізняють фази, що йдуть у певному порядку одна за одною відповідно, їх треба розглядати з фізіологічної, психологічної та методичної точок зору. Мета: розглянути засоби та методи підвищення ефективності навчання студентів ЗВО волейболу в процесі фізичного виховання. Матеріал і методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, узагальнення. Результати: У статті розглядається початковий етап навчання техніки гри у волейбол у вищих навчальних закладах. На кожному навчальному занятті студенти не лише вивчають нову рухову дію, а й закріплюють раніше вивчений матеріал, удосконалюють здобуті рухові навички. Крім вивчення техніко-тактичних дій та вдосконалення навичок, приділяється увага фізичній підготовці, як загальній, так і спеціальній. Ця оздоровча спрямованість простежується на кожному навчальному занятті, та поєднується з формування рухових навичок та навчанням техніко-тактичних дій у волейболі.
Volleyball occupies one of the leading places in physical education classes in higher education institutions. Systematic volleyball lessons contribute to the formation of a healthy lifestyle, have a versatile effect on the body of those involved and contributing to the development of basic physical qualities - speed, agility, endurance, coordination and strength. Learning is carried out through the perception and processing of relevant information, and for the qualitative study of technology, accurate information and its understandable explanation are required. The process of mastering the techniques of playing volleyball is subject to the laws of the formation of motor skills, therefore, in the formation of a motor skill, phases are distinguished that go in a certain order one after another, respectively, they should be considered from the physiological, psychological and methodological points of view. Purpose: to consider methods of increasing the effectiveness of teaching volleyball students of the ZVO in the process of physical education. Material and methods of research: analysis of scientific and methodological literature, generalization. Results: The article deals with the initial stage of teaching the technique of playing volleyball in higher educational institutions. At each training session, students not only study a new motor action, but also consolidate the previously studied material, improve the acquired motor skills. In addition to studying technical and tactical actions and improving skills, attention is paid to physical training, both general and special. This health- improving orientation can be traced in every training session and is combined with the formation of motor skills and the training of technical and tactical actions in volleyball.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55648
DOI: 10.31392/NPU-nc.series15.2022.5(150).24
Располагается в коллекциях:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри фізичного виховання та спортивної підготовкиВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.