Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55319
Title: Інноваційна діяльність ТНК в умовах пандемії COVID-19
Authors: Касьянов, Андрій Володимирович
Keywords: дипломна робота
ТНК
інноваційна стратегія
інноваційна діяльність
глобалізація
COVID-19
Issue Date: Jun-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Сьогодні транснаціональні корпорації відіграють важливу роль у світовій економіці. Їх вплив на міжнародні процеси неможливо недооцінити. Процес транснаціоналізації вже не вважається феноменом, а невід’ємним чинником функціонування світового економічного простору. В умовах глобалізації та посилення конкуренції інновації розглядають як найважливіший інструмент довгострокового розвитку. Питання впровадження інновацій стало критично важливим для ТНК в умовах глобальної конкуренції. Особливу увагу в транснаціональних корпораціях приділяють процесу прийняття рішень, який із плином часу все більше стає пов'язаним з інноваціями. Стає все більш популярним використання «відкритих» інновації, які припускають застосування не тільки внутрішніх, але і зовнішніх джерел інновацій, якими можуть бути як спільні проекти з іншими компаніями, так і різні канали «зворотного зв'язку» з клієнтами та будь-якими іншими зацікавленими у розвитку певної ідеї або технології особами. Активними користувачами та водночас і рушіями цього процесу виступають ТНК у сфері інформаційних технологій, які не тільки активно використовують інноваційні технології, але й продають їх іншим.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проєкту: доцент, к.е.н. Ричка Марина Анатоліївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55319
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2022_292_КасьяновАВ 2.pdf643.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.