Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54786
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПронь, Світлана Віталіївна-
dc.contributor.authorPron, Svetlana Vitalievna-
dc.date.accessioned2022-05-24T07:13:41Z-
dc.date.available2022-05-24T07:13:41Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54786-
dc.descriptionРобоча програма (РП) навчальної дисципліни «Загальний курс транспорту» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних нормативних документів.uk_UA
dc.description.abstractДана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців з транспортних технологій. Мета викладання навчальної дисципліни полягає у забезпеченні формування системи наукових знань та практичних навичок у фахівців з організації мультимодальних перевезень у сфері управління проектами транспортно-логістичного спрямування.uk_UA
dc.description.abstractThis discipline is an integral part of the theoretical basis of knowledge and skills for the study of technological disciplines for the training of specialists in transport technology. The purpose of teaching the discipline is to ensure the formation of a system of scientific knowledge and practical skills of specialists in the organization of multimodal transportation in the field of project management of transport and logistics.uk_UA
dc.description.abstractДанная дисциплина является составной теоретической основой знаний и умений для изучения технологических дисциплин подготовки специалистов по транспортным технологиям. Цель преподавания учебной дисциплины состоит в обеспечении формирования системы научных знаний и практических навыков у специалистов организации мультимодальных перевозок в сфере управления проектами транспортно-логистического направления.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.relation.ispartofseriesРП1;19.02 – 01–2021-
dc.subjectтранспортuk_UA
dc.subjectкурсuk_UA
dc.subjectузагальненняuk_UA
dc.subjectпідприємствоuk_UA
dc.subjecttransportuk_UA
dc.subjectenterpriseuk_UA
dc.subjectgeneralizationuk_UA
dc.subjectcourseuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс з дисципліни «Загальний курс транспорту»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex on the subject "General course of transport"uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс по дисциплине «Общий курс транспорта»uk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Загальний курс транспорту.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.