Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54680
Title: Кредитний ринок: проблеми та перспективи розвитку
Authors: Третьяк, Аліна Володимирівна
Keywords: кредитний ринок
розрахункові операції
кредити
кредитори
позичальники
Issue Date: 17-Dec-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Третьяк А. В. Кредитний ринок: проблеми та перспективи розвитку // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фінанси: теорія і практика». – К.: Національний авіаційний університет, 2021. – С.212-213.
Abstract: Кредитний ринок є головним компонентом фінансового ринку, де проводиться рух кредиту між кредиторами і позичальниками за умов негайності та повернення. Кредитний ринок-це галузь економічних відносин, де капітал є об’єктом позичкових операцій. Особливістю кредитного ринку є універсальність. На ньому проходять валютні, кредитні, розрахункові операції.
Description: 1. Петрук О.М. Банківська справа: навч. посіб. / О.М. Петрук; за ред. Ф.Ф. Бутинця. - К.: Кондор, 2007. – 466 с. URL: https://www.studmed.ru/view/petruk-om-bankvska-sprava_80d06db.html (дата звернення 27.11.2021) 2. Вовчак, О. Д. Кредит і банківська справа : підручник / О. Д. Вовчак. – К. : Знання, 2008. – 564 с. URL: https://westudents.com.ua/glavy/1740-tema-12-bankvske-kredituvannya-yak- osnova-dyalnost-banku.html (дата звернення 27.11.2021) 3. . Економічна криза в Україні: причини виникнення і шляхи подолання [Електронний ресурс] / Національний технічний університет України. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRNS (дата звернення 27.11.2021)
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54680
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
212 Третьяк.pdfТези607.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.