Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54502
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСечейко, Олена Віталіївна-
dc.contributor.authorSecheyko, Elena-
dc.contributor.authorСечейко, Елена Витальевна-
dc.date.accessioned2022-02-23T14:02:32Z-
dc.date.available2022-02-23T14:02:32Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54502-
dc.descriptionДисципліна: Психологія сексуальності. Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки». Спеціальність: 053 «Психологія». Спеціалізація: «Психологія». Складова комплексу: робоча навчальна програма; конспект лекцій; методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу; методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять; тести до дисципліни; модульна контрольна робота; пакет комплексних контрольних робіт; питання до диференційованого заліку.uk_UA
dc.description.abstractНа даному курсі студенти засвоюватимуть вивчення основ сексології у інтегративному поєднанні природничо-біологічного, психологічного і соціально-культурного аспектів. А також закліплювати такі компетентності: знати історію розвитку сексології; основні закономірності психосексуального розвитку; основні напрями наукових досліджень за даною проблематикою; етіологію сексуальних розладів та імовірні шляхи їх профілактики; вміти: давати науковий аналіз різним підходам щодо пояснення природи людської сексуальності; пояснювати особливості психосексуального розвитку дитини; визначати причини індивідуальних розбіжностей у проявах сексуальності; розробляти плани проведення роботи з дітьми та молоддю з проблематики статевого виховання.uk_UA
dc.description.abstractIn this course, students will learn the basics of sexology in an integrative combination of natural and biological, psychological and socio-cultural aspects. And also to enshrine the following competencies: to know the history of sexology; basic laws of psychosexual development; main directions of scientific research on this issue; etiology of sexual disorders and possible ways to prevent them; be able to: give scientific analysis of different approaches to explaining the nature of human sexuality; explain the peculiarities of the child's psychosexual development; identify the causes of individual differences in sexuality; develop plans for working with children and youth on sexual education.uk_UA
dc.description.abstractНа данном курсе студенты будут усваивать изучение основ сексологии в интегративном сочетании естественно-биологического, психологического и социально-культурного аспектов. А также заклепывать следующие компетентности: - знать историю развития сексологии; основные закономерности психосексуального развития; основные направления научных исследований по данной проблематике; этиологию сексуальных расстройств и возможные пути их профилактики; уметь: давать научный анализ разным подходам по объяснению природы человеческой сексуальности; объяснять особенности психосексуального развития ребенка; определять причины индивидуальных разногласий в проявлениях сексуальности; разрабатывать планы проведения работы с детьми и молодежью по проблематике полового воспитания.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectсексологіяuk_UA
dc.subjectсексуальністьuk_UA
dc.subjectпсихосексуальний розвитокuk_UA
dc.subjectсексуальні розладиuk_UA
dc.subjectsexologyuk_UA
dc.subjectsexualityuk_UA
dc.subjectpsychosexual developmentuk_UA
dc.subjectsexual disordersuk_UA
dc.subjectсексологияuk_UA
dc.subjectсексуальностьuk_UA
dc.subjectпсихосексуальное развитиеuk_UA
dc.subjectсексуальные расстройстваuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Психологія сексуальності»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of the discipline "Psychology of Sexuality"uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс учебной дисциплины «Психология сексуальности»uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри авіаційної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00 Зміст навчального комплексу.pdfЗміст навчально-методичного комплексу349.63 kBAdobe PDFView/Open
02_МППЕ_РНП.pdfРобоча навчальна програма845.18 kBAdobe PDFView/Open
04_ МППЕ _КЛ.pdfКонспект лекцій384.62 kBAdobe PDFView/Open
05_ МППЕ _МР_КРЗ.pdfМетодичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання377.91 kBAdobe PDFView/Open
07_ МППЕ_МР_ПР.pdfМетодичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять369.27 kBAdobe PDFView/Open
08_ МППЕ _Т.pdfТести з дисципліни360.74 kBAdobe PDFView/Open
09_ МППЕ _МКР.pdfМодульна контрольна робота342.84 kBAdobe PDFView/Open
10_ МППЕ _ККР.pdfПакет комплексних контрольних робіт357.66 kBAdobe PDFView/Open
11_ МППЕ _ЗП.pdfПитання до диференційованого заліку351.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.