Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53992
Title: Міжнародне економічне співробітництво ЄС у реалізації цілей стратегії «European Green Deal»
Authors: Олексієнко, Валерія Олександрівна
Keywords: дипломна робота
міжнародне економічне співробітництво
сталий розвиток
циркулярна економіка
європейський зелений курс
Європейський Союз
Issue Date: Dec-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: На початку ХХІ ст. світове господарство періодично перебуває у зоні «турбулентності» та невизначеності, переживає глобальні та секторальні «шоки». Кризові ситуації посилюють цілий спектр взаємопов’язаних між собою явищ як антропогенного, так і суто економічного характеру: кліматичні зміни, погіршення стану природних екосистем, забруднення водних ресурсів, збільшення кількості техногенних катастроф, зростання цін на продовольчі товари, неефективне інвестування тощо. Все це ускладнює та загострює не тільки соціально-економічні та екологічні проблеми суспільного розвитку, але й ставить гострі питання про вибір вектору цивілізаційного розвитку людства, що вимагає наукового обґрунтування, правового унормування та практичного впровадження концепції сталого розвитку.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проєкту: професор, д. н. держ. упр. Біла Світлана Олексіївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53992
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Олексієнко_Кваліфікаційна робота.pdf2.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.