Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53968
Title: Тенденції розвитку Монако під впливом євроінтеграційних процесів
Authors: Семенова, Світлана Миколаївна
Шпирко, Ольга Миколаївна
Keywords: Монако
євроінтеграція
економіка
оподаткування
Issue Date: 21-Oct-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Семенова С. М., Шпирко О. М. Тенденції розвитку Монако під впливом євроінтеграційних процесів // Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення: Матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 21 жовтня 2021 р. Т. 2. – Київ: Національний авіаційний університет, 2021. – С.279-281.
Abstract: Проаналізовано сучасні тенденції економічного розвитку Монако в умовах євроінтеграційного простору. Унікальний досвід розвиненої країни з невеликою територією і обмеженими природними ресурсами завдяки вдалій економічній та фінансовій політиці заслуговують на увагу й впровадження в Україні.
Description: 1. Урядовий портал Князівства Монако. URL: https://www.gouv.mc/&prev=search. 2. Cеменова С.М., Шпирко О.М. Особливості оподаткування та економічний розвиток Монако. Review of transport economics and management: Збірник наукових праць Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Дніпро, 2019. Випуск 1(17). С. 170-179. DOI: https://doi.org/10.15802/ rtemt.v0i1(17).169609. 3. Monaco en chiffres 2020 Source : Monaco Statistics. Режим доступу: https://www.monacostatistics.mc/Publications/Archives-of-monaco-en-chiffres. 4. Kovova, I., Malyshkin, O., Vicen, V., Shulyarenko, S., Semenova, S., Shpyrko, O. (2018). Value added tax: effectiveness and legal regulation in Ukraine and the European Union. Economic Annals-ХХI, Volume 171, Issue 5-6, Pages 4-14, October 03, 2018. doi: 10.21003/ea.V171-01. 5. Конвенція про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах. URL: https://www-oecd-org.translate.goog/fr/ctp/echange-de-renseignements- fiscaux/convention-concernant-l-assistance-administrative-mutuelle-en-matiere-fiscale.htm?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=nui,op,sc. 6. Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у світове господарство: кол. монографія / За ред. І. М. Посохова, П. Г. Перерви, О. Д. Матросова, В. Г. Дюжева, В. О. Матросової. Харків : НТУ «ХПІ», 2016. 450 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53968
Appears in Collections:Фінанси, облік, аудит та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
279_Semenova_Shpyrko.pdfТези конференції436.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.