Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53908
Title: Сучасні інфляційні процеси в економіці України
Authors: Карандюк, Ольга Григорівна
Пєтух, Анастасія Сергіївна
Keywords: інфляція
інфляційний вплив
девальвація національної валюти
монетарне регулювання
перевиробництво
Issue Date: 21-Oct-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Карандюк О. Г., Пєтух А. С.Сучасні інфляційні процеси в економіці України // Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення: Матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 21 жовтня 2021 р. Т. 2. – Київ: Національний авіаційний університет, 2021. - С.206-207.
Abstract: У статті розглядається сутність інфляції як економічного явища. Проаналізовано підходи економістів до оцінки впливу інфляції на економіку. Простежуються особливості інфляційних процесів, що відбувалися протягом останніх шести років. Найгострішою проблемою для України є зростання диференціації доходів внаслідок інфляції. Вказується негативний вплив інфляції. Розглянуто напрями подолання інфляції в Україні та вдосконалення її фінансової системи.
Description: 1. Марцин В.С. Деякі підходи до регулювання інфляційних процесів на сучасному етапі розвитку економіки. Економіка розвитку. 2013. № 1. С. 42–48. 2. Савлук М.І., Мороз А.М., Лазепко І.М. Гроші та кредит: підручник. Київ: КНЕУ, 2011. 589 с 3. Кругман П. Для спасения Европе нужна инфляция. URL: https://www.interfax.by/news/belarus/1105734. 4. Филиппова І.Г. «Порочне коло» інфляційних процесів в Україні. Вісник СНУ ім. В. Даля. 2011. № 16. С. 172–178. URL: http://garevna.ucoz.com/articles/inflation-bad-circle.pdf 5. Національний банк України. Коментар Національного банку щодо рівня інфляції в серпні 2021 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-rivnya-inflyatsiyi-v-serpni-2021-roku.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53908
Appears in Collections:Фінанси, облік, аудит та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
206_Karandiuk_Petukh.pdfТези конференції372.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.