Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53608
Title: Organization of the logistic mechanism intermediaries in product distribution
Other Titles: Організація механізму логістичних посередників при дистрибуції товарів
Authors: Ishimwe, Marie Jeanne
Ішімве, Марі Жанна
Keywords: intermediaries
mechanism of logistic intermediaries
supply chain management
product distribution chain
outsourcing
3PLS and freight forwaders
carriers
дипломна робота
посередники
механізм логістичних посередників
управління ланцюгом поставок
ланцюг збуту продукції
аутсорсинг
3PLS та експедитори
носії
Issue Date: 28-Dec-2021
Publisher: National Aviation University
Citation: Ishimwe M.J. Organization of the logistic mechanism intermediaries in product distribution. - Qualification work of the applicant of higher education of the department of logistics. - National Aviation University. - Kyiv, 2021. - 111 р.
Abstract: Among the different businesses around the world Logistic and supply chain management system is the main concerns. Logistic head the other strategic method to satisfy customer’s needs. Logistic and supply chain management is applied between the counties, between the companies, between the services. Logistic and supply chain management strategy is the key in international trade, as mater of the fact a value of 1,878 billion dollars of world trade has been reported to be from imports and exports in 2016 and the amount from the export and import increase by 8.1% in 2021. I addition to the increment of import and export net-worth, the sales also has shit from 2654 To 3139, and all the growth is associate with the growth of intermediaries with the supply chain. Despite that, the researchers never ceased talking about the complexity of the of supply chain and distribution system within the national and international trade. Different strategies, methods, innovation are carried out and applied day today to reduce the complexity as well as the cost. However, it still requires more as building the strong bond between the producer and last customer is not easy as many thoughts. While the technical term of Supply chain is governed by customers satisfaction, Logistic is define as overall process of managing how resources are acquired, stored, and transported to their final destination. Supply chain system, product distribution system, intermediaries with support of IT are different strategies introduced and applied to facilitate complexity along the way up to the last consumer. Not only that also the innovative strategies as well increase the operations within the whole chain. Make the process smooth by reducing complexity tend to the reduction of the cost and it allow the satisfaction of the last consumer on affordable price. The whole process is made of different parts or departments, such as department responsible for procurements, Information technology, Transportation storages, manufacturing, information flow, and all of them are included in supply chain and their interact each other , although distribution system as an interconnected group of storage facilities and transportation system, it makes the satisfaction of delivery and provides standard of living by adding the values within Supply chain.
Серед різних компаній у всьому світі головні проблеми — система управління логістикою та ланцюгом поставок. Логістичне керівництво — це інший стратегічний метод для задоволення потреб клієнтів. Управління логістикою та ланцюгом поставок застосовується між округами, між компаніями, між службами. Стратегія управління логістикою та ланцюгом поставок є ключовою в міжнародній торгівлі, оскільки, як повідомляється, у 2016 році обсяг світової торгівлі склав 1 878 мільярдів доларів від імпорту та експорту, а обсяг експорту та імпорту збільшився на 8,1%. у 2021 році. Крім збільшення чистої вартості імпорту та експорту, продажі також зросли з 2654 до 3139, і все зростання пов’язане зі зростанням посередників із ланцюгом поставок. Незважаючи на це, дослідники не припиняли говорити про складність ланцюга поставок та системи розподілу в національній та міжнародній торгівлі. Сьогодні впроваджуються та застосовуються різні стратегії, методи, інновації, щоб зменшити складність і вартість. Однак це все одно вимагає більше, оскільки побудувати міцний зв’язок між виробником і останнім клієнтом не так просто, як багато хто думає. У той час як технічний термін ланцюга постачання регулюється задоволеністю клієнтів, логістика визначається як загальний процес управління тим, як ресурси придбаваються, зберігаються та транспортуються до кінцевого пункту призначення. Система ланцюга постачання, система розподілу продукції, посередники з підтримкою ІТ – це різні стратегії, які впроваджуються та застосовуються для полегшення складності на шляху до останнього споживача. Мало того, що інноваційні стратегії також збільшують обсяги операцій у всьому ланцюжку. Зробіть процес гладким за рахунок зниження складності, веде до зниження собівартості і це дозволить задовольнити останнього споживача за доступною ціною. Весь процес складається з різних частин або відділів, таких як відділ, відповідальний за закупівлі, інформаційні технології, транспортні сховища, виробництво, інформаційний потік, і всі вони включені в ланцюг поставок і взаємодіють один з одним, хоча система розподілу як взаємопов’язана. Група складських приміщень і транспортної системи забезпечує задоволення від доставки та забезпечує рівень життя, додаючи цінності в ланцюжку постачання.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ" . Керівник проекту: доцент, к.е.н. Савченко Лідія Володимирівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53608
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_073_2021_ІШІМВЕ.pdfДипломна робота2.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.