Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53436
Title: Virtual and augmented reality technologies in human resources management
Other Titles: Технології віртуальної і доповненої реальності в управлінні людськими ресурсами
Authors: Arkhаnhelskа, Yelyzaveta
Ovsak, Oksana
Архангельська, Єлизавета
Овсак, Оксана
Keywords: technology
IT
virtual reality
production
engineering
технологія
віртуальна реальність
виробництво
інженерне мистецтво
ІТ
Issue Date: 29-Oct-2021
Publisher: National aviation university
Citation: Arkhаnhelskа Y., Ovsak O. Virtual and augmented reality technologies in human resources management // Modern problems of management: materials of the XVII International scientific-practical conference. - National Aviation University. - Kyiv, 2021. - P. 13-15
Abstract: Technology аnd IT аre the most rаpidly developing industries in the modern world. Whether we like it or not, whether we аre аfrаid of it or looking forwаrd to it, if technology is neglected, the business cаn fаll fаr behind its competitors. Nowadays, virtual (VR) and augmented (AR) technologies are widely used in marketing, advertisement, and PR (VR/AR represents a new technology that provokes new emotions from clients and makes them interested in the company or/and product, make them more engaged), retail (for example, virtual fitting rooms that help customers to decide on the size and the color of the good they want to purchase - it increases sales and attract new clients), production and engineering (for example, a 3D model of the projected construction/item in VR, the designer can see the project at a 1: 1 scale and better assess the design quality, as well as the ergonomic characteristics of the object, which cannot be done by looking at the 3D model on the monitor screen) and any other sphere of human life.
Технології та інформаційні технології є найбільш швидко розвиваються галузями в сучасному світі. Подобається нам це чи ні, боїмося ми цього або з нетерпінням чекаємо, але якщо нехтувати технологіями, бізнес може сильно відстати від своїх конкурентів. В даний час віртуальні (VR) і доповнені (AR) технології широко використовуються в маркетингу, рекламі та PR (VR/AR являє собою нову технологію, яка викликає у клієнтів нові емоції і змушує їх цікавитися компанією або/і продуктом, робить їх більш зацікавленими), роздрібної торгівлі (наприклад, віртуальні примірочні, які допомагають клієнтам визначитися з розміром і кольором товару, який вони хочуть придбати - це збільшує продажі і приваблює нових клієнтів), Виробництво та інжиніринг (наприклад, 3D-модель проектованої споруди/вироби у віртуальній реальності, дизайнер може побачити проект в масштабі 1:1 і краще оцінити якість дизайну, а також ергономічні характеристики об'єкта, чого не можна зробити, дивлячись на 3D-модель на екрані монітора) і будь-яку іншу сферу життя людини.
Description: Архангельська Є., Овсак О. Технології віртуальної і доповненої реальності в управлінні людськими ресурсами// Сучасні проблеми менеджменту: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 13-15
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53436
Appears in Collections:2021 ХVІI міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми менеджменту»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arkhаnhelskа, Ovsak.pdf91.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.