Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53127
Title: Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт. Ч. 3. Мінеральні добрива, зернові, овочеві, лісові, наливні вантажі. Міжтранспортне перевантаження та рацоналізація робіт
Other Titles: Механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ. Ч. 3. Минеральные удобрения, зерновые, овощные, лесные, наливные грузы. Межтранспортные перегрузки и рацонализация работ
Authors: Литвиненко, Сергій Леонідович
Нестеренко, Галина Іванівна
Габріелова, Тетяна Юріївна
Яновський, Петро Олександрович
Keywords: механізація
транспортний процес
автоматизація
Issue Date: 2018
Publisher: Кондор-Видавництво м. Київ
Citation: Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт. : навч. посіб. : у 3 ч.
Abstract: Викладено особливості навантаження-розвантаження та складування мінеральних добрив, механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт і складування зернових та лісових вантажів, буряків та овочів, механізації та автоматизації наливу, зливу і перекачування наливних вантажів, особливості перевантаження вантажів із одного виду транспорту на інший, техніко економічні обгрунтування вибору раціонального варіанта комплексної механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт. RU: Изложены особенности погрузки-разгрузки и складирования минеральных удобрений, механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ и складирования зерновых и лесных грузов, свеклы и овощей, механизации и автоматизации налива, слива и перекачки наливных грузов, особенности перегрузки грузов с одного вида транспорта на другой, технико-экономические обоснования выбора рационального варианта комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ. EN: The реculiаrіtіеs of loading- unloding аnd storage of mineral fertilizers, mechanization аnd аutоmаtіon of loading аnd unloаdіng operations аnd storage of grаіn аnd tіmbег cargoes, beets аnd vegetables, mechanization аnd аutоmаtіon of filling, discharge аnd pumріng of bulk cargoes, features of cargoes' transhipment of frоm оne transport mode to another, technical аnd есonomiс justification of the selection of rаtіonаl oрtіоn of соmplех mechanization and automation of loading аnd unloаding operations were outlined.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53127
ISSN: 978-617-7278-66-4
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Посібник МАНРР-3 ч.pdfПосібник МАНРР-3 ч9.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.