Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53061
Title: Формування економічного механізму вирішення проблем природокористування
Authors: Князєва, Тетяна В'ячеславівна
Issue Date: 2013
Publisher: Проблеми економіки
Abstract: У статті сформульовано необхідність та перспективність впровадження безвідходних та маловідходних технологій виробництва, що є ефектив- ним довгостроковим засобом захисту навколишнього середовища. Систематизовано основні умови вирішення міжнародних проблем приро- докористування та розглянуто існуючі вади, що ускладнюють цей процес. Удосконалено механізм забезпечення екологічного розвитку еконо- міки та вирішення глобальних екологічних проблем. Обґрунтовано обов’язкові напрямки діяльності промислового підприємства з мінімізації негативного впливу промислового виробництва на навколишнє середовище. Проаналізовано необхідні умови та особливості функціонування на підприємстві системи менеджменту, що займається адмініструванням екологічно спрямованих робіт і проектів та несе відповідальність за результати їх виконання.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53061
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)
Наукові статті кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pekon_2013_2_47.pdf213.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.