Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52857
Title: Будівельне матеріалознавство: Лабораторний практикум
Authors: Скребнєва, Світлана Миколаївна
Грабовчак, Валентина Валентинівна
Глушанииця, Анна Ігорівна
Keywords: лабораторний практикум
будівельні матеріали
неорганічні в'яжучі
бетон
вироби з деревини
полімерні матеріали
лакофарбові матеріали
будівельні розчини
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Лабораторний практикум містить протоколи для виконання лабо­ раторних робіт, таблиці для експериментальних даних та результати розрахунків. Після кожної роботи наведено питання для допуску і за­ хисту лабораторної роботи та модульного контролю. Для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інже­ нерія» освітньо-професійних програм «Промислове і цивільне будів­ ництво», «Автомобільні дороги і аеродроми».У практикумі зібрано всі лабораторні роботи, які студент має виконати під час вивчення дисципліни, і згруповано їх за модуля­ ми; включено протоколи для виконання лабораторних робіт, які містять таблиці для експериментальних даних та результати роз­ рахунків. Кожну лабораторну роботу виконує група студентів (10- 12 осіб), а кожне завдання спільно 3^4 студенти. Під час виконання лабораторних робіт студенти повинні тримати своє робоче місце в чистоті, а після завершення випробувань лабораторний посуд, при­ лади та механізми привести в належний стан. Після виконання кожного завдання необхідно сформувати висновок про можливості застосування випробуваного будівельного матеріалу.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52857
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри компютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Будівельне матеріалознавство_ практикум.pdf19.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.