Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52835
Title: Стеганографічний захист інформації на основі стохастичного переставлення пікселів контейнера
Other Titles: Steganographic protection of information based on stochastic permutation of container pixels
Authors: Полторацький, Дмитро Анатолійович
Poltoratskyi, Dmytro
Keywords: дипломна робота
graduate work
стеганографія
steganography
захист інформації
information protection
прихована передача даних
hidden data transfer
приховане зберігання інформації
hidden storage of information
растрове зображення
raster image
Issue Date: 18-Oct-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Питання стеганографічного захисту інформації є актуальним ще з давніх часів. Перші згадки про приховану передачу інформації датуються V ст. до н.е. З часом технології розвивались і тягнули за собою розвиток нових методів стеганографічного захисту інформації. На сьогоднішній день стеганографія налічує кілька основних напрямків: класична стеганографія; комп’ютерна стеганографія; мережева стеганографія; цифрова стеганографія. Даний спосіб належить до напрямку цифрової стеганографії. Цифрова стеганографія базується на прихованні секретного повідомлення у контейнері, що є цифровими даними. Зазвичай у ролі контейнера використовується дані, що мають аналогову природу, такі як зображення, відео, аудіо.
The issue of steganographic protection of information has been relevant since ancient times times. The first mention of covert transfer of information dates back to V Art. B.C. WITH sometimes technologies evolved and led to the development of new methods steganographic protection of information. To date, steganography has several main areas: classical steganography; computer steganography; network steganography; digital steganography. This method belongs to the field of digital steganography. Digital steganography is based on hiding a secret message in a container that is digital data. Usually analog data is used as a container nature, such as images, video, audio.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: професор, д. т. н., Білецький Анатолій Якович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52835
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дип_Полторацький Д.А..pdfКваліфікаційна робота1.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.