Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52825
Title: Алгоритм сегментацiї зображень органів грудної клiтини цифрових гамма-камер
Other Titles: Algorithm for segmentation of chest images of digital gamma cameras
Authors: Маршалковська, Анна Євгеніївна
Marshalkovska, Anna
Keywords: дипломна робота
graduate work
магнітно-резонансна томографія
magnetic resonance imaging
комп’ютерна томограція
computed tomography
гамма-камера
gamma camera
сегментація
segmentation
медичне зображення
medical image
Issue Date: 13-Oct-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Сегментація зображень - це, поряд із мультимодальною та мономодальною реєстрацією, операція, що має найбільшу застосовність у медичній обробці зображень. Є багато операцій та досліджень, як і додатки та випадки, коли сегментація органічної тканини є першим кроком. Випадком сегментації зображень грудної клітини на рентгенологічних знімках є той, за якими органи грудної клітини є одними з найбільшим числом наукових публікацій. Це пов’язано, з одного боку, з необхідністю продовжувати інновації в існуючих алгоритмах, а з іншого - із застосовністю у багатьох ситуаціях, пов’язаних з діагностикою, лікуванням та моніторингом захворювань важливих органів, що розташовані в грудній клітині , а також для клінічного планування.
Image segmentation is, along with multimodal and monomodal registration, the operation that has the greatest applicability in medical image processing. There are many operations and studies as well as applications and cases where segmentation of organic tissue is the first step. By chance The segmentation of chest images on X-rays is the one behind which chest organs are among the largest scientific publications. This is due, on the one hand, to the need to continue innovations in existing algorithms, and on the other - with the applicability of many situations related to diagnosis, treatment and monitoring diseases of important organs located in the chest, as well as for clinical planning.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: к. т. н., доцент Мірошниченко Олександра Сергіївна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52825
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дип_Маршалковська.pdfКваліфікаційна робота1.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.