Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52824
Title: Алгоритм стиснення цифрового відео з урахуванням процесорних витрат
Other Titles: Algorithm for compressing digital video taking into account CPU costs
Authors: Березівський, Назарій Миколайович
Berezivskyi, Nazarii
Keywords: дипломна робота
graduate work
цифрове відео
digital video
алгоритм стиснення
compression algorithm
розширення
expansion
кадр
frame
піксель
pixel
Issue Date: 13-Oct-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Особливість сучасних інформаційно-обчислювальних систем – обробка та передача великих обсягів відеоданих, при цьому швидкість може бути обмежена. Це призводить до затримок при передачі та втрат частини інформації. Мета роботи: дослідити основні аспекти реалізації алгоритму стиснення цифрового відео з урахуванням процесорних витрат. Відповідно до мети були визначені наступні завдання: розкрити теоретичні аспекти стиснення цифрового відео; проаналізувати методологічну базу розробки алгоритму стиснення відео з урахуванням процесорних втрат; знайти можливість зменшити затрата на перетворення відео.
Feature of modern information and computer systems - processing and transmission of large amounts of video data, when this speed may be limited. This leads to transmission delays and loss of information. Purpose: to investigate the main aspects of the implementation of the compression algorithm digital video based on CPU costs. In accordance with the purpose, the following tasks were identified: to reveal the theoretical aspects of digital video compression; analyze the methodological basis for developing a video compression algorithm taking into account processor losses; find an opportunity to reduce the cost of video conversion.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: д.т. н., професор Шутко Володимир Миколайович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52824
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дип_БерезівськийН.М..pdfКваліфікаційна робота1.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.