Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52823
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТишкова, Ірина Олександрівна-
dc.contributor.authorTyshkova, Iryna-
dc.date.accessioned2021-10-13T07:08:16Z-
dc.date.available2021-10-13T07:08:16Z-
dc.date.issued2021-10-13-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52823-
dc.descriptionРобота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: д.т.н, доцент Мельник Олександр Степановичuk_UA
dc.description.abstractРобота присвячена розгляду проблеми протиріччя між швидкодією та спеціалізацією великих інтегральних схем. Також в роботі розглянуто наносхему на базі універсальних мажоритарних елементів (УМЕ) на квантових коміркових автоматах. Розробка питань теорії і практики використання мажоритарного принципу являється в теперішній час актуальною проблемою, оскільки при наноелектронному виконанні обчислювальних систем з конфігурованими структурами відбувається значне зниження їх вартості і значно спрощується етап автоматизованого системотехнічного проектування.uk_UA
dc.description.abstractThe work is devoted to the problem of contradiction between speed and specialization of large integrated circuits. Also in the work the nanoscheme on is considered base of universal majority elements (UME) on quantum cells vending machines. Development of issues of theory and practice of using the majority principle is currently an urgent problem, because the nanoelectronic the execution of computing systems with configured structures occurs a significant reduction in their cost and greatly simplifies the automated phase system design.uk_UA
dc.description.sponsorship1. Матвієнко М.П. Комп'ютерна логіка. Підручник. К.: Ліра, 2018 - 324с. 2. Сергієнко А.М. Багатопроцесорні системи на ПЛІС. Підручник. К.: Політехнік, 2017.- 127с. 3. Рябенький В.М., Жуйков В.Я., Ямненко Ю.С. Схемотехніка, т.1,2,3. Підручники. К.: Вища школа. 2014-2018 4. Sergienko A.M. Computer Network Engineering. Навчальний посібник англійською мовою. К.: "Корнейчук", 2017.- 80с.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectкваліфікаційна роботаuk_UA
dc.subjectqualification workuk_UA
dc.subjectдипломна роботаuk_UA
dc.subjectgraduate workuk_UA
dc.subjectквантові коміркові автоматиuk_UA
dc.subjectquantum cellular automatauk_UA
dc.subjectмоделювання мажоритарних елементівuk_UA
dc.subjectmodeling of majority elementsuk_UA
dc.subjectуніверсальні мажоритарні елементиuk_UA
dc.subjectuniversal majority elementsuk_UA
dc.subjectтермогенераціяuk_UA
dc.subjectthermal generationuk_UA
dc.titleПрограмовані мультиплексорні наносхеми на базі мажоритарних елементівuk_UA
dc.title.alternativeProgrammable multiplexer nanoschemas based on majority elementsuk_UA
dc.typeLearning Objectuk_UA
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMA_Тишкова.pdfКваліфікаційна робота2.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.