Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52651
Title: Дослідження контурів автоматичного керування рухом повітряних суден: Методичні вказівки студентам до виконання лабораторних робіт
Authors: Козлов, А.П.
Філяшкін, М.К.
Keywords: літальні апарати
система автоматичного управління
комплекси бортового обладнання
безпека польоту
статичні характеристики
динамічні характеристики
експериментальні та наукові дослідження
аналіз несправностей
Issue Date: 2012
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Дослідження контурів автоматичного керування рухом повітряних суден: Методичні вказівки студентам до виконання лабораторних робіт. Уклад.: А.П. Козлов, М.К. Філяшкін. – К.: НАУ, 2012. – 128 с.
Abstract: Для сучасних літальних апаратів (ЛА) характерним є широке застосування систем автоматичного управління (САУ) практично на всіх режимах та етапах польоту. Без таких систем неможливе ефективне використання авіаційної техніки навіть при вирішуванні найпростіших льотних задач. Впровадження САУ в процес управління обумовлюється не тільки зміною пілотажних характеристик ЛА, головним чином характеристик стійкості та керованості, але й зростанням тенденцій інформаційного об’єднання САУ з комплексами бортового обладнання. На сучасних літаках САУ перетворились із засобів, що полегшують льотчику процес управління літаком, у засоби, які суттєво підвищують ефективність і безпеку польоту. Надійна робота автоматизованих систем управління можлива лише при суровому дотриманні всіх правил технічної експлуатації, що вимагає від інженерно-технічного персоналу знань принципів роботи таких систем, а також певних практичних навичок, зокрема, з аналізу статичних і динамічних характеристик різноманітних контурів автоматичного управління повітряними суднами, наприклад, при порушенні регулювання передаточних чисел. Лабораторні роботи по дослідженню контурів автоматичного управління повітряними суднами мають мету прищепити студентам навички експериментального та наукового дослідження, а також аналізу несправностей систем автоматичного управління польотом ЛА.
Description: Затверджено на засіданні науково-методично-редакційної ради Інституту інформаційно-діагностичних систем 15 червня 2012 року. Надаються описи лабораторних робіт за розділами дисципліни «Основи автоматизованого керування рухом повітряних суден». Призначені для студентів, що проходять навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52651
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод вказ до ЛР ОАКР ПС.pdfМетодичні вказівки студентам до виконання лабораторних робіт5.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.