Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52639
Title: Автономні системи навігації конкретного типу повітряного судна та їх технічне обслуговування
Authors: Рогожин, В.О.
Скрипець, А.В.
Філяшкін, М.К.
Мухіна, М.П.
Keywords: навігація
автономні навігаційні системи
бортове обладнання
платформні інерціальні навігаційні системи
безплатформні інерціальні навігаційні системи
астрономічні засоби навігації
радіовисотоміри
доплеровські вимірники швидкості
кут знесення
кореляція
Issue Date: 2015
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Рогожин В.О. Автономні системи навігації конкретного типу повітряного судна та їх технічне обслуговування: навч. посібник / В.О. Рогожин, А.В. Скрипець, М.К. Філяшкін, М.П. Мухіна – К.: НАУ, 2015. – 308 с.
Abstract: Систематизовано викладено принципи побудови автономних навігаційних систем та особливості їх технічної експлуатації. Розглянуто теоретичні основи навігації, де показано роль автономних авігаційних систем у складі бортового обладнання. Наведено призначення, принципи роботи, структуру побудови та класифікації існуючих систем повітряних сигналів, платформних і безплатформних інерціальних авігаційних систем, астрономічних засобів навігації, а також радіовисотомірів, доплеровських вимірників швидкості та кута знесення і оглядово-порівняльних систем навігації, зокрема кореляційно-екстремальних навігаційних систем. Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним інженерно-технічному складу авіаційних підприємств, а також інженерам у галузі розробки та досліджень автономних систем навігації.
Description: Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, (лист за № 1/11-9257 від 16.06.2014)
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52639
ISBN: 978-966-598-852-6
Appears in Collections:Монографії, навчальні посібники кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автон навіг системи.pdfнавчальний посібник15.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.