Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52379
Title: Художні вираження національної ідентичності в творчості сучасних північноамериканських письменників корінного походження
Other Titles: Художественные выражения национальной идентичности в творчестве современных североамериканских писателей коренного происхождения
Authors: Шостак, Оксана Григорівна
Keywords: національна ідентичність
корінні народи Північної Америки
перші нації Канади
американські індіанці
література корінних народів Північної америки
постколоніалізм
архетипи
корінні американці
маргінальність
Issue Date: Apr-2021
Publisher: Університет Україна
Citation: О.Г. Шостак Художні вираження національної ідентичності в творчості сучасних північноамериканських письменників корінного походження / автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. - Київ - 2021, - 39 с.
Abstract: Дисертацію присвячено конструюванню моделі національної ідентичності у творчості сучасних північноамериканських письменників корінного походження. У фокусі розвідки – розгляд виявів національної ідентичності автохтонних народів Північної Америки як сучасного міждисциплінарного явища та аналіз її проекцій у літературній творчості. Визначено теоретико-методологічні основи осмислення національної ідентичності у філософії, культурології, історії, літературознавстві, простежено шляхи моделювання національної ідентичності у сучасній літературі корінних народів. Висвітлено, зокрема, моделі просторової, мовної, культурно- релігійної, гендерної ідентичності, що є важливими елементами національної ідентичності корінних народів континенту. Виокремлено три домінантні критерії ідентичності в літературних творах, написаних представниками корінних народів Північної Америки: корінна ідентичність як колективне або особисте почуття, вияв чи форма суспільної свідомості, явище соціальне або індивідуально-психологічне; корінна ідентичність як доктрина, ідеологія або світогляд, систематизоване уявлення про світ у межах певного набору культурних і релігійних понять; корінна ідентичність як політичний рух, політична програма, в основі яких лежить ідеологія, доктрина або світогляд.
Диссертация посвящена конструированию модели национальной идентичности в творчестве современных писателей коренного происхождения. В фокусе исследования - рассмотрение проявлений национальной идентичности автохтонных народов Северной Америки как современного междисциплинарного явления и анализ их проекций в литературном творчестве. Определены теоретико-методологические основы осмысления национальной идентичности в философии, культурологии, истории, литературоведении, выяснена специфика моделирования национальной идентичности в современной литературе коренных народов. Освещены, в частности, модели пространственной, языковой, культурно-религиозной, гендерной идентичности, которые являются важными составляющими национальной идентичности коренных народов континента. Выделены три доминантные критерии идентичности в литературных произведениях, написанных писателями коренного происхождения: коренная идентичность как коллективное либо личностное ощущение, проявление общественной мысли или форма общественного сознания, явление социальное либо индивидуально-психологическое; коренная идентичность как доктрина, идеология либо мировоззрение, систематизированное в представления о мире в рамках определенного набора культурных и религиозных понятий; коренная идентичность как политическое движение, политическая программа, в основе которых лежит идеология, доктрина либо мировоззрение.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52379
Appears in Collections:Автореферати дисертацій кафедри іноземних мов та прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
shostak-avtoref (1) (1).pdf870.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.