Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52265
Title: Економічна інформатика: Лабораторний практикум
Other Titles: Economic informatics: Laboratory workshop for applicants
Authors: Густера, Олег Михайлович
Подскребко, Олександр Сергійович
Квашук, Дмитро Михайлович
Keywords: економіка
інформатика
кібернетика
підприємство
аналіз
дані
Issue Date: May-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Економічна інформатика : лабораторний практикум / уклад. : О. М. Густера, Д. М. Квашук, О. С. Подскребко. – К. : НАУ, 2021. – 76 с.
Abstract: Основною метою лабораторного практикуму «Економічна інформатика» є закріплення й поглиблення знань студентів, удосконалення практичних навичок роботи в лабораторії, опанування сучасних методів аналізу економічної інформації, дослідження із застосуванням прикладного програмного забезпечення задля можливого подальшого впровадження в економічні системи, або використання в науковій роботі. Практикум містить рекомендації до виконання лабораторних робіт здобувачами вищої освіти. Під час виконання лабораторних робіт студенти вдосконалюють володіння аналітичними методами в економіці, проводять експериментальні дослідження, вчаться аналізувати отримані результати. Практикум містить матеріал до двох модулів дисципліни: Модуль І «Застосування пакета прикладних програм MS Office (Word, Power Point)»; Модуль ІІ «Застосування MS Office Excel». Виконання лабораторних робіт дає можливість опанувати сучасні методи аналізу економічної інформац
The main purpose of the laboratory workshop "Economic computer science "is the consolidation and deepening of students' knowledge, improvement of practical skills of work in laboratory, mastering of modern methods of the analysis of economic information, researches with application of the applied software for possible further implementation in economic systems, or use in scientific work.
Description: Спеціальність 051 "Економіка"
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52265
Appears in Collections:Навчально - методичні матеріали кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПРАКТИКУМ.pdfПрактикум1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.