Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52206
Title: Система діагностування паливних систем розподіленого вприску
Other Titles: Distributed fuel injection system diagnostics system
Система диагностики топливных систем распределенного впрыска
Authors: Савчук, Артур Олегович
Keywords: Паливо
система
дизель
форсунка
бак
Issue Date: Jun-2021
Abstract: Екологічні вимоги нормативів Європейської економічної комісії (ЄЕК ООН), нормативів усього світу по емісії і шуму і умови конкуренції, змушують моторобудівні фірми вдосконалювати конструкції двигунів, і, перш за все, системи подачі палива, застосовувати електронне керування паливоподачею і іншими системами двигуна. У 2008 році країнами Євросоюзу (ЄП) введені норми емісії та шуму ЄВРО 5.
Environmental requirements of the European Economic Commission (UNECE), worldwide standards for emissions and noise and conditions of competition, force engine companies to improve engine design, and, above all, fuel supply systems, use electronic control of fuel supply and other engine systems. In 2008, the EU (EP) countries introduced EURO emission and noise standards 5
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52206
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти/Бакалаври2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Інформація20для20репозитарію20НАУ.pdfДиплом Савчук А.О. 2021247.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.