Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52165
Title: Теоретичні основи екологічного моніторингу ґрунтів, прилеглих до аеропорту
Authors: Маджд, Світлана Михайлівна
Франчук, Григорій Михайлович
Keywords: екологія
екологічний моніторинг
екологічна безпека
грунти
забруднення
аеропорт
Issue Date: 2007
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Маджд С. М. Теоретичні основи екологічного моніторингу ґрунтів, прилеглих до аеропорту / С. М. Маджд, Г. М. Франчук // Екологічна безпека держави : зб. наук. праць Всеукр. наук. конф. – К.: НАУ, 2007. – С. 46–48.
Abstract: Всебічне спостереження за складом довкілля є дуже складна задача і її вирішення можливе лише шляхом розподілу загальної задачі на ряд підпорядкованих задач. При проведенні моніторингових робіт зони аеропорту було здійснено: дослідження ґрунтового покриву, рослин, ґрунтових, поверхневих вод, донних відкладів та атмосферних опадів. З метою виявлення кількісних зв'язків між параметрами отриманої бази даних було застосовано кореляційно-регресійний аналіз. Для проведення кореляційного аналізу проб грунту за результативний показник Y взято смертність Daphnia magnа, за 48 год, %, а за факторні показники: Х1 – вміст нафтопродуктів, мг/кг, Х2 – рН водної витяжки з ґрунту, Х3 – вміст важких металів (Pb), мг/кг, Х4 – відстань від ВПС, м, Х5 – глибина взяття проби, см
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52165
Appears in Collections:Матеріали конференцій співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Екологічна безпека держави2007.pdf158.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.