Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52112
Title: Релігійні настрої в українському суспільстві
Other Titles: Religious sentiments in Ukrainian society
Authors: Драбинко, Анастасія Олегівна
Keywords: дипломна робота
пояснювальна записка
релігія
релігійні настрої
українське суспільство
Issue Date: Jul-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Драбинко А.О Релігійні настрої в українському суспільстві. - Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Соціологія". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2021. - 64 с.
Abstract: Вивчення особливостей релігії з огляду на її вплив на світогляд людини, безумовно, є важливим завданням для вітчизняної науки. Вважаємо, що дослідницька актуальність цього питання визначена такими факторами: По-перше, релігія представляє собою безсумнівний духовний універсум, який існує понад три тисячі років і користується незаперечною повагою у сотень мільйонів віруючих. З огляду на вказане, скільки б наука не вивчала різні сторони релігійного світогляду, завжди лишатиметься місце для подальших дослідницьких розвідок. По-друге, українське суспільство, яке наразі знаходиться у кризовому періоді, потребує певного духовного орієнтиру, яким без сумніву має стати релігія. Незаперечним є факт розколу соціуму нашої держави, його істотного морального занепаду, поширення соціальної депресії та інших негативних явищ духовного життя. Наслідками вказаного є підвищення рівня злочинності і насильства, розповсюдження зневіри і апатії. Втім у межах релігійного світогляду вже понад тисячу років тому назад дані відповіді на більшість питань духовного розвитку суспільства. По-третє, потребують вивчення особливості релігійного світогляду в її інституційних проявах християнської, мусульманської та іудейської церков. Не дивлячись на те, що переважна більшість віруючих України є християнами, серед громадян нашої держави є значне число віруючих мусульман та представників іудаїзму. По-четверте, стан наукового осмислення ролі релігійного світогляду в духовному розвитку сучасного українського суспільства є недостатнім для повноцінного розуміння цього явища. Окремі тенденції у сучасних релігіях випереджають відповідне наукове осягнення з точки зору їх впливу на мораль і моральність. Зважаючи на викладене вище, обрана нами тема є достатньо важливою на сучасному етапі розвитку української науки і заслуговує на окреме висвітлення.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 054 «Соціологія», освітньо-професійна програма «Соціологія». Керівник дипломної роботи:доцент кафедри соціології та політології Михайлич Олександр Володимирович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52112
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри соціології та політології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК 2021 Драбинко А.О.pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools