Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52079
Title: Феномен тероризму в сучасних міжнародних відносинах
Authors: Карделя, Ольга Віталіївна
Keywords: міжнародний тероризм
терористична організація
організована злочинна діяльність
міжнародна злочинність
терор
поширення міжнародного тероризму
дипломна робота
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Міжнародний тероризм залишається однією з найбільш обговорюваних проблем вже протягом багатьох років. Не зважаючи на те, що держави активно вживають всі необхідні заходи для попередження та боротьби з тероризмом, терористичні організації продовжують значно впливати на міжнародні відносини по сьогоднішній день. Більше того, терористичні угруповання використовують нові методи досягнення власних цілей, що робить міжнародний тероризм ще більш небезпечним та непередбачуваним. Політика більшості сучасних держав спрямована на подолання міжнародного тероризму та пропагування мирного вирішення всіх актуальних проблем. Тим не менше, деякі групи людей в різних регіонах світу продовжують застосовувати силу та терор для привернення уваги влади до певних питань або впливу на різноманітні рішення державного значення. Тероризм завжди спрямований на порушення державного ладу, а тому він безпосередньо стосується політичної сфери. Боротьба з міжнародним тероризмом вважається одним з пріоритетних напрямів діяльності міжнародної спільноти. Дослідження причин та передумов виникнення міжнародного тероризму може значно вплинути на ефективність боротьби з даним явищем. Знання аспектів, які спричинили поширення міжнародного тероризму, може надати міжнародним акторам краще розуміння стосовно того, які заходи повинні бути вжитими для його подолання або хоча б зменшення кількості терористичних актів у сучасному світі. Міжнародний тероризм стає все більш небезпечнішим сьогодні завдяки розвитку новітніх технологій та зростанню ролі інформації, а тому держави та міжнародні організації повинні діяти на випередження у протистоянні з терористичними організаціями. Так, аналіз історії міжнародного тероризму та дослідження прогнозів його розвитку в сучасних умовах та найближчому майбутньому є надзвичайно важливими сьогодні, адже отримані знання можуть значно вплинути на успіх боротьби з даним явищем. Дослідженням проблеми міжнародного тероризму займалися як вітчизняні, так і іноземні дослідники. Серед них потрібно виокремити таких науковців, як А. А. Бова, Н. П. Тиндик, Т. З. Гарасимів, Б. Д. Леонов, В. А. Ліпкан, С. М. Маделик, М. А. Погорецький, І. М. Громівчук, В. М. Вакулич, О.В. Борисова. Тим не менше, постійний розвиток міжнародного тероризму демонструє необхідність подальших досліджень та пошуку нових шляхів подолання даного виклику.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" Науковий керівник: доктор політичних наук, проф., професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Рижков Микола Миколайович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52079
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Карделя.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.