Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51936
Title: Стратегічний розвиток авіаційного підприємства на засадах диверсифікації бізнесу
Authors: Петровський, Олександр Андрійович
Keywords: дипломна робота
економіка
стратегія
розвиток бізнесу
підприємство
авіаційна галузь
Issue Date: 16-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Досліджуется процеси стратегічного розвитку підприємства та теоретико-методичні підходи формування стратегії диверсифікації як основної стратегії розвитку підприємства. У пеpшому pозділі pозкpиті теоpетичні основи формування стратегічного розвитку авіаційного підприємства на засадах диверсифікації бізнесу, розглянуто види диверсифікаційних стратегій, основні етапи формування диверсифікації, різні погляди вчених на визначення поняття диверсифікації. У дpугому pозділі проаналізовано фінансово-економічний стан ДП «Антонов» та оцінка платоспроможності підприємства. На основі отриманих даних були запропоновані заходи щодо впровадження стратегії розвитку, заснованої на диверсифікації на ДП «Антонов».
Description: Робота публікується згідно наказу ректора № 580/од від 29.12.2020р. "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в Репозитарії НАУ". Керівник проекту :к.е.н., доцент Соловйова Олена Олександрівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51936
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри економіки та бізнес-технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(Петровський О.).pdf3.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.