Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51935
Title: Конкурентні переваги аеропорту в умовах глобалізації економічних відносин
Authors: Пугаєва, Марія Андріївна
Keywords: дипломна робота
аеропорт
конкуренція
конкурентні переваги аеропорту
конкурентна позиція
ринок авіаційних послуг
авіаційна галузь
авіаційні перевезення
Issue Date: 16-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Досліджуется сукупність теоретико-методичного інструментарію формування та розвитку конкурентних переваг аеропорту в умовах глобалізації економічних відносин. Мета випускної роботи – обґрунтування теоретико-методичних основ та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення конкурентних переваг аеропорту в умовах глобалізації економічних відносин.У пеpшому pозділі pозкpиті теоpетичні основи сутності, методи формування та здійснення оцінки конкурентних переваг аеропорту. У дpугому pозділі проаналізовано фінансовий стан аеропорту та здійснено аналіз конкурентних переваг КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни). Надання рекомендації щодо підвищення конкурентних переваг аеропорту. Галузь застосування і ступінь впpовадження матеpіалів випускної pоботи – матеpіали випускної pоботи можна викоpистовувати на підприємстві, а також для написання стратегічних планів розвитку авіаційної галузі у коротко- та довгостроковій перспектив.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ" . Керівник проекту:к.е.н., доцент Терещенко Елеонора Юріївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51935
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри економіки та бізнес-технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(Пугаева М.).pdf1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.