Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51881
Title: Формування та реалізація тарифної політики авіакомпанії
Authors: Мірошниченко, Ганна Павлівна
Keywords: дипломна робота
авіакомпанія
економічний аналіз
розвиток бізнесу
підприємство
тарифна політика
Issue Date: 16-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У роботі досліджуется процес формування та реалізації тарифної політики авіакомпанії, чинники та інструменти формування тарифної політики ТОВ «Авіакомпанія Скайап». У пеpшому pозділі pозкpиті теоpетичні основи формування тарифної політики авіакомпанії, фактори впливу на процес фомування тарифів, основі складові тарифоутвореня. У дpугому pозділі проаналізовано фінансово-економічний стан ТОВ «СКАЙАП» та тарифна політика підприємства. На основі отриманих даних були запропоновані заходи щодо вдосконалення тарифної політики авіакомпанії. Галузь застосування і ступінь впpовадження матеpіалів випускної pоботи – матеpіали випускної pоботи можна викоpистовувати на базовому підприємстві, а також на інших авіаційних підприємствах України для вдосконалення тарифної політики.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ" . Керівник проекту: к.е.н., доцент Командровська Вероніка Євгенівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51881
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри економіки та бізнес-технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(Мірошниченко Г.).pdf968.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.