Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51878
Title: Управління прибутковістю авіаційного підприємства в умовах динамічності бізнес-середовища
Authors: Лисенко, Людмила Олегівна
Keywords: дипломна робота
прибуток
прибутковість
управління прибутковістю авіаційного підприємства
динамічність бізнес- середовища
Issue Date: 16-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У роботі досліджуется сукупність теоретико-методичного інструментарію управління прибутковістю авіаційного підприємства в умовах динамічності бізнес-середовища. У першому розділі розкриті теоретичні основи сутності економічної категорії «прибуток», визначені його основні функції та методи його формування в умовах динамічності бізнес-середовища. У другому розділі проаналізовано фінансово-господарську діяльність ДП «АВІАКОН», проведено кореляційно-регресійний аналіз для оцінки впливу чинників зовнішнього та внутрішнього бізнес-середовща на прибутковість підприємства. На підставі теоретичних та аналітичних даних були запропоновані стратегічні дії щодо управління прибутковістю ДП «АВІАКОН». Галузь застосування і ступінь впpовадження матеpіалів випускної pоботи - матеріали випускної роботи можна використовувати на обраному підприємстві, а також на інших авіаційних виробничих підприємствах України для удосконалення стратегії управління прибутковістю підприємства.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51878
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри економіки та бізнес-технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(Лисенко Л.).pdf807.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.