Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51873
Title: Стратегічний розвиток підприємства метеорологічного обслуговування авіаці
Authors: Краєвський, Олександр Миколайович
Keywords: дипломна робота
стратегічний розвиток
авіація
вибір стратегії
перспективи розвитку стратегічного управління
Issue Date: 16-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Методичною та теоретичною основою написання випускної роботи є джерела навчальної, періодичної літератури, а також нормативно-правові документи присвячені стратегічній діяльності підприємства метеорологічного обслуговування авіації. Практична частина дипломної роботи виконана на базі внутрішніх нормативних документів, облікових регістрів аналітичного та синтетичного обліку, фінансової звітності та іншої документації підприємства ДП «Український авіаційний метеорологічний центр» У першому розділі досліджено теоретичні та методологічні основи формулювання стратегії розвитку підприємств авіаційного метеорологічного обслуговування. У дpугому pозділі проаналізовано фінансово-економічний стан та досліджено процес формування стратегії розвитку ДП «Український авіаційний метеорологічний центр» та запропоновані напрями удосконалення стратегічного розвитку підприємства. Висновки та рекомендації узагальнюють результати дослідження. На основі теоретичних положень та аналітичних даних пропонуються конкретні заходи для здійснення ефективного стратегічного розвитку підприємства, які можуть бути використані для авіаційних підприємств, авіаційних сервісних компаній в Україні, що підвищить ефективність стратегічного управління діяльністю суб’єктів авіаційного бізнесу
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ" . Керівник проекту: к.е.н., доцент Школенко Оксана Борисівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51873
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри економіки та бізнес-технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(Краєвський О.).pdf3.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.