Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51857
Title: Двофакторна система аутентифікації корпоративного середовища університету.
Authors: Горовая, Наталія Миколаївна
Keywords: дипломна робота
аутентифікація
корпоративне середовище
двофакторна аутентифікація
QR-код
комунікаційні технології
Internet Protocol
short message service
Issue Date: 27-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційнй унівкрситет
Citation: Горовая Н. М. Двофакторна система аутентифікації корпоративного середовищауніверситету. Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності “Комп’ютерні науки”, “Інформаційні управляючі системи та технології”. Національний авіаційний університет.- Київ, 2021. – 57 с.
Abstract: У сучасному інформаційному суспільстві з кожним днем стрімко збільшується рівень розвитку інформаційних і комунікаційних технологій. За останні роки їх інтенсивне використання і глобальне поширення, а також необмежений доступ суспільства до інтернету привели до багаторазового збільшення інформації обсягу інформації. У зв'язку з цим виникає необхідність подання інформації в компактному, простому у використанні, комфортному і візуально приємне для користувача вигляді. Це допоможе користувачеві серед величезного обсягу відомостей швидко і зручно знайти необхідну інформацію, витративши при цьому мінімум часу і зусиль. Життя сучасної людини вже не можна уявити без різних пристроїв, таких як мобільний телефон або планшетний комп'ютер, вони стали невід'ємним атрибутом кожного. Тому виникла необхідність в новій формі подання інформації, яка буде відповідати великому списку вимог сучасного інформаційного суспільства. Так виникли QR-коди або «quick response», що перекладається як швидкий відгук. Такі матричні коди являють собою двовимірні штрих-коди, розшифровка яких проводиться в двох вимірах, по горизонталі та по вертикалі, що дозволяє «закодувати» великий обсяг інформації. В даний час це один з найпопулярніших інструментів мобільного комерції. Спочатку QR-коди використовувалися тільки в промисловості, на сьогоднішній день вони активно застосовуються в споживчому середовищі (реклама, онлайн покупки), у фінансовій сфері та економіці (банківські термінали), в сфері авіа та залізничних перевезень (інформація з квитків), в освіті ( формування розкладу), в культурній сфері (музеї), а також в медицині. Таким чином, QR-код дозволяє будь-якій зацікавленій людині, наприклад, миттєво зайти на сайт, присвячений компанії, продукту, історичного об'єкту і отримати вичерпні дані. У зв'язку з цим можна стверджувати, що створення програмного додатку, який буде зашифровувати інформацію і генерувати QR- код на сьогоднішній день є актуальною темою. Додаток, розроблений в ході дослідження, дозволить, наприклад, 9 простим користувачам не вводити довгі посилання на необхідний сайт вручну, а просто відсканувавши зображення, автоматично потрапити на web-сторінку, тобто скоротити обсяг виконаних користувачем дій, полегшити його працю і мінімізувати витрачений час, не вимагаючи від самого користувача спеціальних знань або навичок. Об'єкт дослідження: аутентифікація за допомогою QR-коду. Предмет дослідження: алгоритми генерації та використання QR-коду. Мета: дослідити можливість двофакторної аутентифікації за допомогою QRкоду в корпороративному середовищі університету. Для реалізації мети були поставлені такі завдання: 1. проаналізувати наукову літературу в області QR-кодів з метою вивчення структури QR-кодів; 2. проаналізувати диніснуючі способи аутентифікації користувача; 3. розробити програму, що реалізує генерацію QR-коду; 4. запрпонувати можливі способи використання QR-коду в корпоративному середовищі цніверситету
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: доцент, Куклінський М.В.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51857
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФККПІ_2021_122_Горовая_Н_М.pdfДипломна робота бакалавра1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.