Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51856
Title: Комп'ютерний пристрій контролю стану забруднення повітря.
Authors: Герус, Роман Олександрович
Keywords: дипломна робота
поітря
arduino ide
arduino uno
C++
UART
I2C
контроль
Issue Date: 27-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційнй унівкрситет
Citation: Герус Р. О. Комп'ютерний пристрій контролю стану забруднення повітря. Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності “Комп’ютерні науки”, “Інформаційні управляючі системи та технології”. Національний авіаційний університет.- Київ, 2021. – 59 с.
Abstract: Системи контролю якості повітря є у багатьох містах, у різних куточках світу. Але основною проблемою є те, що вони контролюють лише викиди великих об’ємів, не зважаючи при тому на проблему побутового забруднення повітря. Стежити за викидами на побутовому рівні теж є важливою частиною нашого життя, адже наше здоров’я напряму залежить від того, чим ми дихаємо. Метою дипломного проекту є створення комп’ютерного пристрою для моніторингу якості повітря. Об’єктом дослідження є плата розробки Arduino Uno та датчики контролю стану повітря. Для досягнення мети, яка стоїть перед нами, нам потрібно: • Провести аналіз проблеми створення пристрою контролю стану забруднення повітря; • зробити огляд недоліків та пропозицій щодо удосконалення підходів, методів та алгоритмів створення пристрою контролю стану забруднення повітря; • проаналізувати існуючі методи контролю якості повітря; • дослідити та обґрунтувати вибір технологій та інструментів для створення комп’ютерного пристрою контролю якості повітря; • розробити прототип комп’ютерного пристрою. Комп’ютерний пристрій повинен забезпечувати наступний функціонал: • вимірювати показники забруднення повітря з кожного датчика; • виводити результат на екран виводу; • інформувати користувача про можливі помилки в роботі
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: професор, доктор технічних наук, Зіатдінов Юрій Кашафович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51856
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФККПІ_2021_122_Герус_Р_О.pdfДипломна робота бакалавра1.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.