Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51428
Title: Сучасні тенденції розвитку світового руху капіталу
Authors: Кравчук, Дар’я Вадимівна
Keywords: дипломна робота
міжнародний рух капіталу
інвестиційна діяльність
портфельні інвестиції
прямі іноземні інвестиції
міжнародний ринок капіталу
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Кравчук Д.В. Сучасні тенденції розвитку світового руху капіталу. - Національний авіаціний університет. - Київ, 2021. - 77 с.
Abstract: Міжнародний рух капіталу зіграв важливу роль в економічному розвитку ряду країн. МРК забезпечує вихід економії для країнпозикодавців, що допомагає вирівняти ділові цикли та призвести до більш стабільної структури економічного зростання. З іншого боку, МРК допомагають фінансувати розвиток малорозвинених країн. МРК також допомагають полегшити проблеми платіжного балансу в країнах, що розвиваються. Таким чином, світовий рух капіталу відіграє важливу роль у механізмі коригування платіжного балансу. Міжнародний рух капіталу, як і інші світові економічні процеси, характеризується різними тенденціями, динамікою та структурними змінами, адже форми та напрямки руху капіталу між державами залежать від різних факторів та несуть позитивні і негативні наслідки, як для країн-донорів, так і для країнреципієнтів. Основною формою міжнародного руху капіталу є прямі іноземні інвестиції, зростання обсягів яких, обумовлено їх вагомим значенням для країн, адже, ПІІ сприяють інтеграції країни у світове господарство, підвищенню конкурентоспроможності, доступу до нових технологій, отриманні різних можливостей для розвитку виробництва та збільшення продуктивності. Нерівномірність потоків ПІІ між країнами кожного року, призводить до зміни основних країн-лідерів та галузевої структури, що зумовлюють необхідність проведення дослідження сучасних особливостей світового руху капіталу.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: доцент, к.е.н. Прокоп’єва Аліна Анатоліївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51428
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2021_292_Кравчук Д.В..pdfПояснювальна записка1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.