Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51203
Title: Екологічні аспекти відновлення і використання лісових ресурсів
Authors: Христич, Євген Анатолійович
Keywords: дипломна робота
бакалаврська робота
лісові ресурси
лісовий фонд України
лісовий сектор
дистанційні методи моніторингу стану лісів
лісова сертифікація
праліс
лісистість країни
біологічний метод захисту
Issue Date: 17-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В роботі описано лісові ресурси як один із основних складських природних ресурсів, який використовується разом з іншими ресурсами в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних, оздоровчих та культурних потреб населення. У зв’язку із значними досягненнями використання природних ресурсів, актуальними постає питання їх раціонального використання, відновлення та створення. Об'єктом дослідження є відновлення і використання лісових ресурсів. Мета роботою роботи є охарактеризувати стан Лісового Господарства України, визначити аспекти використання та відновлення лісових ресурсів, проаналізувати методи дослідження стану лісів. Використано такі методи як : аналіз, порівняння, синтез і систематизація; узагальнення науково-теоретичних і дослідних даних; системний підхід, методи спостереження та порівняння. Результати дипломної роботи представлялися на ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Екологічна безпека держави» Київ, 2021 рік.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. ф-.м. н., Гай Анжела Євгенівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51203
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дипломна робота Христич Є. А. Друк-конвертирован.pdfДипломна_робота1.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.