Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51199
Title: Вплив урбанізації на гідрологічний режим водних об’єктів
Authors: Мухаревич, Оксана Сергіївна
Keywords: дипломна робота
бакалаврська робота
урбанізація
гідрологічний режим
водні об’єкти
гідрологічний режим водних об’єктів
водний баланс
річковий стік
Issue Date: 17-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В роботі проаналізовано гідрологічний режим водних об’єктів України, їх динаміку та вплив антропогенних та природних факторів Об’єктом досліджень є вплив урбанізації на гідрологічний режим водних об’єктів. Метою роботи є: охарактеризувати гідрологічний режим водних об’єктів, проаналізувати вплив процесів урбанізації на екологічний стан довкілля, визначити наслідки впливу урбанізаційних процесів на природний гідрологічний режим водних об’єктів. Використано такі методи дослідження: аналіз, порівняння, синтез і систематизація; узагальнення науково-теоретичних і дослідних даних; системний підхід, методи спостереження та порівняння. Результати роботи показали, що основними причинами зміни гідрологічного режиму водних об’єктів на урбанізованих територіях є: використання води з водозаборів глибоких підземних горизонтів; залученням у водообіг для задоволення потреб населення і промисловості великої кількості води, яка у багатьох випадках перевищує місцеві водні ресурси; збільшення кількості малопроникних та непроникних поверхонь, що зайняті промисловими та господарськими об’єктами, а це і призводить до порушення природних процесів водообміну; зміна природного теплового і вітрового режимів, забруднення атмосферного повітря, порушення природного співвідношення елементів водного балансу.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. ф.-м. н., Гай Анжела Євгенівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51199
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом МУХАРЕВИЧ.pdfДипломна_робота3.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.