Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51197
Title: Екологічні інновації в спеціальних сировинних зонах
Authors: Береговий, Валентин Миколайович
Keywords: дипломна робота
бакалаврська робота
спеціальна сировинна зона
екологічні інновації
сільське господарство
органічне виробництво
агропромисловий комплекс
Issue Date: 17-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Сучасний стан земель агропризначення є наслідком довготривалої господарської діяльності, що здійснювалася, у зв’язку з інтенсифікацією аграрного виробництва, з порушенням екологічних обмежень, принципів та правил функціонування екосистем. Як результат, негативні наслідки: нагромадженням у ґрунтах нітратів, важких металів, зниження родючості, накопичення в агросировині пестицидів, регуляторів росту та інших токсичних сполук. Вирощування харчової сировини має відповідати стандартам безпеки та екологічності харчових продуктів. Забезпечити це можливо через виділення в агропромислових регіонах спеціальних сировинних зон (ССЗ) – територій, що за своїм агроекологічним станом відповідають вимогам виробництва органічної сировини. Мета роботи – визначити складові системи екологічних інновацій при формуванні та функціонуванні спеціальних сировинних зон в Україні. Методи дослідження – aнaліз нaукoвoї літерaтури тa узaгaльнення нaукoвo-теoретичних і експериментaльних даних. В диплoмній рoбoті з’ясовано основні сучасні умови до формування спеціальних сировинних зон та визначено складові системи екологічних інновацій на рівні технологічних та організаційних рішень. для переходу до формування статусу та господарювання на принципах органічного виробництва.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. б. н., Пaдун Aллa Oлексіївнa.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51197
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Береговий В.М. Дипломна робота Ек-401.pdfДипломна_робота955.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.