Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51067
Title: Технологічна взаємодія видів транспорту
Authors: Євтушенко, Олександра Дмитрівна
Keywords: взаємодія
транспорт
система
технологія
Issue Date: 8-Apr-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Євтушенко О.Д. Технологічна взаємодія видів транспорту // Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених . – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 208
Abstract: Поняття «взаємодія» у загальному науковому сенсі - це природна форма існування будь-яких об'єктів і здійснення будь-якої діяльності. Різні види транспорту можуть бути учасниками перевізного процесу, тому їх взаємодія полягає в забезпеченні виконання технологічних операцій злагоджено та узгоджено. Раціональна співдія різних видів транспорту є основою ефективного функціонування єдиної транспортної системи країни. Обмеженість сфер окремого практичного використання різних видів транспорту часто називають одною з основних причин необхідності домагатися їх взаємодії, оскільки кожен з видів має свої переваги та недоліки. За допомогою єдності транспортної системи можна визначити найбільш вигідні сфери діяльності для кожного виду транспорту, впровадити досконалі технології і форми взаємодії, здійснити координацію роботи взаємодіючих видів транспорту для покращення умов перевізного процесу та зниження транспортних витрат.
Description: 1. Галабурда В.Г. Єдина транспортна система / за заг. ред. В.Г. Галабурда. Москва, 1996. 295 с. 2. Миротин Л.Б. Транспортна логістика: Підручник для транспортних вузів / за заг. ред. Л.Б. Миротина. Москва, 2002. 512 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51067
Appears in Collections:Політ. Організація перевезень і управління на транспорт. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЄВТУШЕНКО_О_Д - Олександра Дмитрівна Євтушенко.pdfThesis517.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.