Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50729
Title: Мовна підготовка іноземних студентів: вивчення кличного відмінка
Other Titles: Language training of foreign students: the study of the accusative case
Authors: Сібрук, Анастасія Володимирівна
Литвинська, Світлана Віталіївна
Sibruk, Anastasiia
Lytvynska, Svitlana
Keywords: звертання
кличний відмінок
освіта
treatment
vocative
education
Issue Date: Apr-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Литвинська С.В., Сібрук А.В. Мовна підготовка іноземних студентів: вивчення кличного відмінка/ С.В.Литвинська, А.В.Сібрук // Світові виміри освітніх тенденцій: збірник наукових праць. - Київ, 2021. - С. 84-85
Abstract: В умовах освітньої глобалізації питання щодо викладання української мови іноземним студентам є надзвичайно актуальним. Вивчення української мови стало необхідною умовою здобуття вищої освіти студентами-іноземцями в українських ЗВО відповідно до статті 7 Закону України «Про освіту» № 3491-д, чинного від 10.07.2017. Під час формування мовних компетентностей oсобливої уваги потребує вивчення кличного відмінка, оскільки він є важливим елементом милозвучності та самоідентифікації української мови. На початковій стадії опанування мовним матеріалом варто стимулювати студентів до вивчення найуживаніших лексем, щоб вони мали змогу побудувати найпростіші діалоги. Маючи необхідну комунікативну базу, здобувачі розпочинають засвоювати навчальний матеріал про основні відмінки української мови. Ця тема є складною для більшості іноземців, тому варто розпочинати з називного та кличного відмінків.
In the context of educational globalization, the issue of teaching the Ukrainian language to foreign students is extremely relevant. The study of the Ukrainian language has become a necessary condition for higher education by foreign students in Ukrainian free economic zones in accordance with Article 7 of the Law of Ukraine "On Education" № 3491-d, effective from 10.07.2017. During the formation of language competencies, special attention needs to be paid to the study of the accusative case, as it is an important element of melodiousness and self-identification of the Ukrainian language. At the initial stage of mastering the language material, students should be encouraged to learn the most common tokens so that they can build the simplest dialogues.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50729
Appears in Collections:Наукові статті НПП кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Литвинська, Сібрук_кличний відм.pdf509.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.