Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50628
Title: Інформаційно-обчислювальні системи: лабораторний практикум
Other Titles: Information and Computing Systems: Laboratory Workshop
Authors: Єгоров, Сергій Вікторович
Шкварницька, Тетяна Юріївна
Фролова, Наталія Євгенівна
Keywords: системи числення
системні ресурси коп'ютера
системна плата коп'ютера
архітектура мікропроцесора
параметри жорстких дисків
багатоядерні процесори
відеосистема комп'ютера
характеристики процесорів
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Єгоров, С.В. Інформаційно-обчислювальні системи: лабораторний практикум для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» ОПП «Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем» / Єгоров С.В., Шкварницька Т.Ю., Фролова Н.Є. – Київ : НАУ, 2020. – 64 с.
Abstract: Виконання цього лабораторного практикуму допоможе студентам закріпити знання, отримані під час вивчення матеріалу курсу «Інформаційно-обчислювальні системи», набути практичних навичок визначення характеристик та роботи з апаратним забезпеченням комп'ютерів. Розглянуто питання визначення основних параметрів операційних систем та апаратного забезпечення комп’ютерів. Наведено короткі теоретичні відомості, порядок виконання лабораторних робіт, питання для самоперевірки. Для студентів для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» ОПП «Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем».
The implementation of this laboratory workshop will help students to consolidate the knowledge gained during the study of the material of the course "Information and Computing Systems", to acquire practical skills in determining characteristics and working with computer hardware. The issue of determining the main parameters of operating systems and hardware of computers is considered. Brief theoretical information, the procedure for laboratory work, questions for self-examination are given. For students of specialty 125 "Cybersecurity" educational and professional program "Security of information and telecommunication systems".
Description: Зміст Загальні методичні рекомендації Лабораторна робота 1. Системи числення Лабораторна робота 2. Аналіз наявних системних ресурсів персонального комп’ютера та їх розподіл Лабораторна робота 3. Дослідження основних компонентів системної плати комп'ютера Лабораторна робота 4. Дослідження архітектури типового мікропроцесора Лабораторна робота 5. Дослідження розподілу оперативної пам’яті та побудова карти пам’яті робочої станції Лабораторна робота 6. Дослідження параметрів жорстких дисків Лабораторна робота 7. Дослідження принципів роботи шин розширення і їх основних характеристик Лабораторна робота 8. Дослідження принципів роботи зовнішніх інтерфейсів і їх основних характеристик Лабораторна робота 9. Аналіз основних характеристик засобів виведення інформації. Параметри відео системи. Графічні адаптери і монітори Лабораторна робота 10. Багатоядерні процесори фірми Intel Лабораторна робота 11. Багатоядерні процесори фірми AMD Лабораторна робота 12. Дослідження характеристик процесорів провідних виробників Список літератури
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50628
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри комп’ютеризованих систем захисту інформації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
лр1_12_ua.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.