Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50558
Title: Сутність та значення рециклінгу в логістиці
Other Titles: The essence and importance of recycling in logistics
Authors: Чернявська, Тетяна Сергіївна
Chernyavska, Tatiana
Keywords: рециклінг
реверсивна логістика
відходи
екологія
recycling
reverse logistics
waste
ecology
Issue Date: 8-Apr-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Чернявська Т.С. Сутність та значення рециклінгу в логістиці // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених . – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 123-124
Abstract: Рециклінг (від англ. recycling) – повторне використання або повернення в оборот відходів виробництва або сміття. Необхідно відзначити відмінність термінології та визначень у теорії рециклінгу. Так для сукупності відходів і скидів операцію рециклінгу прийнято називати рекуперацією, тоді як для скидів і порошкоподібних, рідких і пастоподібних відходів – регенерацією, а для скидів і викидів застосовується термін «рециркуляція».
Recycling (from the English. Recycling) - reuse or return to circulation of industrial waste or garbage. It should be noted the difference between terminology and definitions in the theory of recycling. Thus, for the set of wastes and discharges, the recycling operation is called recovery, while for discharges and powdered, liquid and pasty wastes - regeneration, and for discharges and emissions the term "recycling" is used.
Description: 1. Logistics Management USA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.logisticsmgmt.com 2. Григорак М. Ю., Чичкан-Хліповка Ю. М. Теоретичні засади реверсивної логістики // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». – 2007. – № 580. – С. 36-42. 3. Державна служба статистики України. Статистична інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50558
Appears in Collections:Політ. Менеджмент та логістика. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чернявська Т.С._тези_Політ2021 - Таня Чернявская.pdfТези конференції296.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.