Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50544
Title: Застосування альтернативних видів палива у авіаційних перевезеннях
Other Titles: Use of alternative fuels in air transportation
Authors: Федорчук, Оксана Дмитрівна
Fedorchuk, Oksana
Keywords: аеропорт
паливо
викиди
авіаційні перевезення
airport
fuel
emissions
air transportation
Issue Date: 8-Apr-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Федорчук О.Д. Застосування альтернативних видів палива у авіаційних перевезеннях // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених . – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 98-100
Abstract: Надійне постачання якісного палива має важливе значення для безперебійної роботи авіаперевізників. Негативні екологічні наслідки використання традиційних видів авіаційного палива, що отримується з нафти, спонукали до пошуку нових та ефективних рішень. Альтернативні види палива є ключовим трендом авіації. Протягом останніх років авіаційний сектор шукав альтернативи керосину із сирої нафти, для боротьби із кліматичними змінами, шляхом зменшення викидів парникових газів та для забезпечення безпеки використання і надійності постачання за доступними цінами. Авіація є однією з небагатьох галузей світової економіки, де викиди зросли з 1990 року. Так прямі викиди від авіації становлять 3% загальної кількості парникових газів і понад 2% глобальних викидів. Хоча пандемія коронавірусу спричинила значне зменшення кількості польотів та пов’язаних з ними викидів, проте, тенденція до збільшення повітряного руху найближчим часом повернеться і вимагатиме подвоєння зусиль щодо боротьби з викидами. Будь-яке (синтетичне) авіаційне паливо повинно бути сертифіковане, а, отже, необхідні глибокі знання про його властивості, зокрема теплофізичні та хімічні.
Reliable supply of quality fuel is important for the smooth operation of airlines. The negative environmental consequences of the use of traditional aviation fuels derived from oil have prompted the search for new and effective solutions. Alternative fuels are a key trend in aviation. In recent years, the aviation sector has sought alternatives to kerosene from crude oil to combat climate change by reducing greenhouse gas emissions and ensuring safe use and reliable supply at affordable prices. Aviation is one of the few sectors of the world economy where emissions have increased since 1990. Thus, direct emissions from aviation account for 3% of total greenhouse gases and more than 2% of global emissions. Although the coronavirus pandemic has resulted in a significant reduction in flights and associated emissions, the trend of increased air traffic will return in the near future and will require redoubled efforts to combat emissions. Any (synthetic) aviation fuel must be certified, and therefore in-depth knowledge of its properties, including thermophysical and chemical, is required.
Description: 1. Sustainable aviation fuel [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://surl.li/qegn 2. Bio-based aviation fuels/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.easa.europa.eu/eaer/topics/sustainable-aviation-fuels/bio-based-aviation-fuels 3. Focus on Fuel Part One: Different Types of Aviation Fuel [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.jetex.com/focus-fuel-part-one-different-types-aviation-fuel/ 4. Нідерландські авіалінії здійснили перший рейс на синтетичному паливі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2021/02/8/670819/
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50544
Appears in Collections:Політ. Менеджмент та логістика. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тези Федорчук - Группа ФТМЛ.pdfТези конференції305.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.